فرم ثبت موسسه خیریه

فرم ثبت موسسه خیریه

فرم زیر به جهت ثبت موسسه خیریه، سازمان مردم نهاد در بانک اطلاعاتی خیریه ایران در اطلس خیر ایران تهیه شده است، در صورت تمایل به ثبت خیریه لطفا فیلدهایی را که با * نشان داده شده است را حتما تکمیل کنید.

  • {{value}}
نام موسسه * را بنویسید. نام موسسه * را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر * را بنویسید. استان و شهر * را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شرح فعالیت * را بنویسید. شرح فعالیت * را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. شرح فعالیت * را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

توضیحات مربوط به محورهای فعالیت خیریه، گروه‌های هدف آن، شیوه‌های کمک‌رسانی و دریافت کمک‌ها نوشته شود.

تاریخ تاسیس * را بنویسید. تاریخ تاسیس * را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تاسیس * معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1401/11/12
شناسه ملی * را بنویسید. شناسه ملی * را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره ثبت * را بنویسید. شماره ثبت * را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره مجوز * را بنویسید. شماره مجوز * را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نوع سازمان * را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
شماره تلفن * را بنویسید. شماره تلفن * را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس را بنویسید. آدرس را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
تعداد مددجو را بنویسید. تعداد مددجو را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تعداد کارمندان را بنویسید. تعداد کارمندان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تعداد نیروهای داوطلب را بنویسید. تعداد نیروهای داوطلب را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
اسناد و مدارک * را انتخاب کنید.

لطفا در این بخش اسناد و مدارک مربوط به مجوز و ثبت موسسه خود را آپلود نمایید.

گواهینامه‌ها و استانداردها را انتخاب کنید.

لطفا در این بخش گواهینامه‌های و استانداردهای موسسه خود را آپلود نمایید.

اطلاعات مالی را انتخاب کنید.

لطفا در این بخش اسناد و مدارک مربوط به اطلاعات مالی موسسه خود را آپلود نمایید.


کمی صبر کنید...