فرم ثبت یا اصلاح موسسه خیریه

فرم ثبت یا اصلاح موسسه خیریه

فرم زیر به منظور ثبت و یا اصلاح اطلاعات موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد در بانک اطلاعاتی "اطلس خیر ایران" تهیه شده است. در صورت تمایل به ثبت یا اصلاح اطلاعات قبلی موسسه خیریه خود، فیلدهای موجود در فرم را تکمیل کنید.

  • {{value}}
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

نام موسسه * را بنویسید. نام موسسه * را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان فعالیت* را بنویسید. استان فعالیت* را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شهر فعالیت* را بنویسید. شهر فعالیت* را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. شهر فعالیت* را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
محدوده فعالیت * را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

شناسه ملی * را بنویسید. شناسه ملی * را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره ثبت * را بنویسید. شماره ثبت * را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تاسیس * را بنویسید. تاریخ تاسیس * را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تاسیس * معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/01/31
شماره مجوز * را بنویسید. شماره مجوز * را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
نوع سازمان * را انتخاب کنید.
اسناد و مدارک * را انتخاب کنید.

لطفا در این بخش اسناد و مدارک مربوط به مجوز و ثبت موسسه خود را آپلود نمایید.

اطلاعات مالی را انتخاب کنید.

لطفا در این بخش اسناد و مدارک مربوط به اطلاعات مالی موسسه خود را آپلود نمایید.

لوگو را انتخاب کنید.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل * را بنویسید. نام و نام خانوادگی مدیر عامل * را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. نام و نام خانوادگی مدیر عامل * را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
هیئت امنا و کارکنان کلیدی را بنویسید. هیئت امنا و کارکنان کلیدی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. هیئت امنا و کارکنان کلیدی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
تعداد مددجویان را بنویسید. تعداد مددجویان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تعداد کارمندان را بنویسید. تعداد کارمندان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تعداد نیروهای داوطلب را بنویسید. تعداد نیروهای داوطلب را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

تلفن ثابت را بنویسید. تلفن ثابت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
تلفن همراه * را بنویسید. تلفن همراه * را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس * را بنویسید. آدرس * را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
سایت را بنویسید. سایت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. سایت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
اینستاگرام را بنویسید. اینستاگرام را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. اینستاگرام را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
تلگرام را بنویسید. تلگرام را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. تلگرام را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...