گفت و گو

مجموعه اطلس خیر ایران با هدف گردآوری آراء صاحبان نظر حوزه خیرخواهی و بررسی این دیدگاه‌ها در زمینه بهبود وضعیت خیرخواهی در ایران، تقویت نقاط قوت و کمرنگ کردن نقاط ضعف؛ با فعالین این حوزه و همچنین مدیران مسئول خیریه‌ها، کارمندان ارشد و پژوهشگران مصاحبه کرده و در نهایت به جهت دسترسی علاقه‌مندان، آنها را در قالب گفت‌و‌گو در سایت مجموعه منتشر کرده است.

مصاحبه با بنفشه خاموشیان

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم بنفشه خاموشیان، مدیرعامل انجمن خیریه‌ی حمایت از کودکان بهشت

04 بهمن 1402 04 بهمن 1402

مصاحبه با مرتضی خراسانی

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با آقای مرتضی خراسانی، مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه‌ی اسلامی

02 بهمن 1402 02 بهمن 1402

مصاحبه با مهرناز داورنیا

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم مهرناز داورنیا، مدیرعامل مرکز مشاوره ویژه سلامت زنان مهر

12 آذر 1402 12 آذر 1402

مصاحبه با زهره رحیمی

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم زهره رحیمی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق بیماران همدان

06 آذر 1402 06 آذر 1402

مصاحبه با نشمی یدی

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم نشمی یدی، جمعیت حضرت علی اصغر (ع) استان کرمانشاه

04 آذر 1402 04 آذر 1402

مصاحبه با صدیقه خمسه

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم صدیقه خمسه، مدیرعامل مرکز نیکوکاری شریفیه

01 آذر 1402 01 آذر 1402

مصاحبه با ریحانه سادات جزایری

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم ریحانه سادات جزایری، مدیرعامل مرکز نیکوکاری نفس

27 آبان 1402 27 آبان 1402

مصاحبه با سودمند ساعدپناه

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با آقای سودمند ساعدپناه، مدیرعامل خیریه‌ی ساناهی

25 آبان 1402 25 آبان 1402

مصاحبه با دکتر محمدصادق صبا

مصاحبه سیمای نیکوکاری با دکتر محمدصادق صبا، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان همدان

23 آبان 1402 23 آبان 1402

مصاحبه با سیدجلیل ابراهیمی‌منش

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای سیدجلیل ابراهیمی‌منش، مدیرعامل خیریه امدادگران عاشورا استان کرمانشاه

21 آبان 1402 21 آبان 1402