گفت و گو

مجموعه اطلس خیر ایران با هدف گردآوری آراء صاحبان نظر حوزه خیرخواهی و بررسی این دیدگاه‌ها در زمینه بهبود وضعیت خیرخواهی در ایران، تقویت نقاط قوت و کمرنگ کردن نقاط ضعف؛ با فعالین این حوزه و همچنین مدیران مسئول خیریه‌ها، کارمندان ارشد و پژوهشگران مصاحبه کرده و در نهایت به جهت دسترسی علاقه‌مندان، آنها را در قالب گفت‌و‌گو در سایت مجموعه منتشر کرده است.

مصاحبه‌ی محیط خیرخواهی | گفت‌وگویی با خانم مهناز صنعت‌کار

« مهرانه بی‌شک به نامی جهانی بدل خواهد شد.»

12 بهمن 1401 12 بهمن 1401

مصاحبه‌ی محیط خیرخواهی | گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام علی دیانی

«آموزه‌های دینی و مذهبی سبب پررنگ‌تر شدن امور خیریه و نیکوکاری در ایران خواهد شد.»

28 دی 1401 28 دی 1401

مصاحبه‌ی محیط خیرخواهی | گفت‌وگویی با آقای احمد هوشنگی

«ما در حال حاضر در کشور آسیب‌های اجتماعی بسیاری داریم بنابراین باید اصل را برائت بگذاریم.»

21 دی 1401 21 دی 1401

مصاحبه‌ی محیط خیرخواهی | گفت‌وگویی با حسین شعبان‌زاده

«خیریه‌ها به سمت دقیق شدن پیش می‌روند و می‌توانند نقش مثبت و مؤثری در اقدامات پیشگیرانه داشته باشند.»

14 دی 1401 14 دی 1401

مصاحبه‌ی محیط خیرخواهی | گفت‌وگویی با مصطفی حجه‌فروش

«مؤسسات خیریه هیچ چشم‌داشتی به دولت ندارند؛ اما دولت باید برای بهبود فضای خیر به‌جای دخالت‌های بی‌جا، بستر فعالیت‌های آنان را فراهم کند.»

11 دی 1401 11 دی 1401

مصاحبه‌ی محیط خیرخواهی | گفت‌وگویی با دکتر رضا درمان

«حفظ و تثبیت جایگاه نهادهای مردم‌نهاد در کنار بخش‌های دولتی بسیار مهم است.»

11 دی 1401 11 دی 1401

مصاحبه‌ی محیط خیرخواهی | گفت‌وگویی با دکتر اشکان تقی‌پور

«مؤسسات خیریه، توقع نظارت خوب دولت را دارند.»

11 دی 1401 11 دی 1401

مصاحبه‌ی محیط خیرخواهی | گفت‌وگویی با نفیسه علوی

«فضای مجازی باعث شده است که مشارکت مردم در کار خیر به‌صورت یک فرهنگ جهانی دربیاید.»

07 دی 1401 07 دی 1401

مصاحبه‌ی محیط خیرخواهی | گفت‌وگویی با خانم پوراندخت بنیادی

«من معتقدم خلأ مهم در برنامه‌­های اقتصادی و اجتماعی، سطح آگاهی مردم است.»

18 آبان 1401 18 آبان 1401