گفت و گو

مجموعه اطلس خیر ایران با هدف گردآوری آراء صاحبان نظر حوزه خیرخواهی و بررسی این دیدگاه‌ها در زمینه بهبود وضعیت خیرخواهی در ایران، تقویت نقاط قوت و کمرنگ کردن نقاط ضعف؛ با فعالین این حوزه و همچنین مدیران مسئول خیریه‌ها، کارمندان ارشد و پژوهشگران مصاحبه کرده و در نهایت به جهت دسترسی علاقه‌مندان، آنها را در قالب گفت‌و‌گو در سایت مجموعه منتشر کرده است.

مصاحبه با فرزاد رستمی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای فرزاد رستمی، معاون اجرایی خیریه دارالاحسان

23 مهر 1402 23 مهر 1402

مصاحبه با فرزانه غلامی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با خانم فرزانه غلامی، رئیس هیئت‌مدیره خیریه پویندگان مهر

18 مهر 1402 18 مهر 1402

مصاحبه با عادل کرمی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای عادل کرمی، مدیرعامل خیریه تلاشگران سروش زندگی

16 مهر 1402 16 مهر 1402

مصاحبه با احمد قافله‌باشی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای احمد قافله‌باشی، مدیرعامل خیریه ایتام و مستمندان قزوین

09 مهر 1402 09 مهر 1402

مصاحبه با لقمان جاوید

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای لقمان جاوید، مدیرعامل خیریه صلاح‌الدین

05 مهر 1402 05 مهر 1402

مصاحبه با فاطمه شاهینی‌نیا

مصاحبه سیمای نیکوکاری با خانم فاطمه شاهینی‌نیا، مدیرعامل مرکز نیکوکاری شهید عباس بابایی

03 مهر 1402 03 مهر 1402

مصاحبه با محمدصدیق حشامی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای محمدصدیق حشامی، مدیرعامل خیریه روجیار

30 شهریور 1402 30 شهریور 1402

مصاحبه با معصومه حیدری

مصاحبه سیمای نیکوکاری با خانم معصومه حیدری، مدیر امور شعب خیریه آبشار عاطفه‌ها شعبه قزوین

28 شهریور 1402 28 شهریور 1402

مصاحبه با دکتر مصطفی بشیری

مصاحبه سیمای نیکوکاری با دکتر مصطفی بشیری، مدیرعامل خیریه امدادگران عاشورای استان کردستان

27 شهریور 1402 27 شهریور 1402

مصاحبه با شهره کوهن

مصاحبه محیط خیرخواهی با خانم شهره کوهن، مدیرعامل خیریه شروین روبن‌زاده