آمار و اطلاعات

در صورتی که مددکار یا متصدی نهاد خیریه‌ای هستید و یا قصد دارید کمکی به محرومان داشته باشید، اگر نگاهی به داده‌های کمّیِ رخدادهای سراسر جهان داشته باشید می‌توانید هدفمندتر و با تیزبینی بیشتری به امرِ خیر بپردازید. همچنین این شیوه باعث می‌شود که در راه تحقق عدالت اجتماعی و کمک به محرومان، هر بودجه‌ی به نظر کوچک تاثیری بزرگ و لبخندی شیرین بر لبان یک هم‌نوع بنشاند.

در این بخش مقاله‌هایی را خدمت شما عزیزان ارائه می‌کنیم که همکاران ما به صورت به روز از منابع معتبر داخلی و خارجی و ارگان‌های دولتی و مردم‌نهاد جمع‌آوری و ترجمه کرده‌اند. همچنین کارشناسان مجموعه‌ی خیر ایران با تحلیل این داده‌های کمی راهکارهایی را جهتِ تقدیم کردن خدمتِ شما فراهم کرده‌اند که بتوانید بهترین روشی که می‌خواهید و می‌توانید را جهت مدد رساندن برگزینید.

لزومی ندارد که شما یک فرد باشید تا این اطلاعات برای شما کارآمد باشد. اگر یک سازمان یا خیریه هستید می‌توانید با مطالعه‌ی مقالات تهیه شده ایده بگیرید و برای اجرایی کردنِ آن اقدام کنید. خیرماندگار همواره مشتاق رشد دادن و هدفمند کردنِ امرِ خیر بوده و هیچ تاکیدی بر انحصار امرِ خیر تحت نام خود را ندارد.


راهکارهای ارتقاء خیریه‌ها در ایران (بخش اول)

در این مقاله، به بررسی چگونگی  اصلاح و بهبود وضعیت موجود بخش خیریه‌ی ایران و معرفی راهبردهایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب می‌پردازیم.

03 خرداد 1403 03 خرداد 1403

گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا (بخش پایانی)

در بخش پایانی گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا، به شرح میزان اعتماد مردم به مؤسسات خیریه و نتیجه‌گیری جامعی از این گزارش می‌پردازیم.

29 ارديبهشت 1403 29 ارديبهشت 1403

گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا (بخش چهارم)

در بخش چهارم گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا، نوسانات گرایش مردم نسبت به نیکوکاری به‌لحاظ جمعیت‌شناختی، بررسی می‌شود.

29 ارديبهشت 1403 29 ارديبهشت 1403

گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا (بخش سوم)

در بخش سوم گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا، خیریه‌هایی که بیشترین مبالغ نیکوکاری را دریافت می‌کردند، بررسی می‌شود.

27 ارديبهشت 1403 27 ارديبهشت 1403

گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا (بخش دوم)

در بخش دوم گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا، نوسانات گرایش مردم به  اهدای پول به‌منظور کار خیر در بین سال‌های 2019 تا  2022 بررسی می‌شود.

26 ارديبهشت 1403 26 ارديبهشت 1403

گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا (بخش نخست)

در بخش اول گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا، شرخ مختصری از نکات کلیدی گزارش و میزان مشارکت مردم در  کار خیر بررسی می‌شود.

25 ارديبهشت 1403 25 ارديبهشت 1403

گزارش پایداری مالی CAF سال 2023 (بخش پایانی)

در  بخش پایانی گزارش پایداری مالی CAF در سال 2023، CAF نکات کلیدی ارزشمندی برای مؤسسات خیریه‌ای که تحت‌حمایت برنامه‌ی پایداری مالی او بودند، مطرح می‌کند.

23 ارديبهشت 1403 23 ارديبهشت 1403

گزارش پایداری مالی CAF سال 2023 (بخش چهارم)

در بخش چهارم گزارش پایداری مالی CAF سال 2023، روند یادگیری، تغییر و تحول و اثرگذاری مؤسسات خیریه با استفاده از کمک‌هزینه‌های مالی تشریح می‌شود.

20 ارديبهشت 1403 20 ارديبهشت 1403

5 خیریه‌ی معتبر حوزه‌ی حمایت از زنان در ایران

در این مقاله، 5 مؤسسه‌ی خیریه‌ی برتر ایران که در حوزه‌ی حمایت از زنان از جمله ایجاد  اشتغال‌زایی برای آنها فعالیت می‌کنند، معرفی می‌شود.

19 ارديبهشت 1403 19 ارديبهشت 1403

گزارش پایداری مالی CAF سال 2023 (بخش سوم)

در بخش سوم مقاله‌ی گزارش پایداری مالی CAF در سال 2023، مطالعه‌ی موردی مؤسسه‌ی خیریه‌ی GOSAD و نقش برنامه‌ی پایداری مالی CAF در پیشرفت آن مطرح می‌شود.

18 ارديبهشت 1403 18 ارديبهشت 1403