اطلس خیر ایران

ما در اطلس خیر ایران تلاش می‌کنیم تا با جمع‌آوری، تولید و تحلیل داده‌های مختلف مرتبط با حوزه نیکوکاری، تصمیم‌گیری را برای فعالان در این حوزه تسهیل کنیم. اطلس خیر ایران با راه‌اندازی «بانک اطلاعاتی خیریه‌ها» و در دسترس قراردادن این بانک اطلاعاتی، به همه اندیشمندان این عرصه کمک می‌کند تا به اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص خیریه‌های کشور دست پیدا کنند. همچنین، اطلس می‌کوشد تا با تولید و تحلیل داده‌های مختلف ازجمله گفت‌وگو با فعالین حوزه خیر، تهیه گزارش آماری خیرخواهی و ترجمه معتبرترین پژوهش‌ها و اسناد نیکوکاری بستر مناسبی را به‌عنوان یک پایگاه داده‌ای حوزه خیر فراهم کند. تیم اطلس با تلاش در انتشار این داده‌ها می خواهد حوزه خیر را آکنده از خلأ معرفتی و دانشی کند تا تصمیم گیری در زمینه خیر برای مردم و ذی نفعان سهل‌تر گردد.

مصاحبه

درباره اطلس

درباره اطلس

ما در اطلس خیر ایران تلاش می‌کنیم تا با جمع‌آوری، تولید و تحلیل داده‌های مختلف مرتبط با حوزه نیکوکاری، تصمیم‌گیری را برای فعالان در این حوزه تسهیل کنیم. اطلس خیر ایران با راه‌اندازی «بانک اطلاعاتی خیریه‌ها» و در دسترس قراردادن این بانک اطلاعاتی، به همه اندیشمندان این عرصه کمک می‌کند تا به اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص خیریه‌های کشور دست پیدا کنند. همچنین، اطلس می‌کوشد تا با تولید و تحلیل داده‌های مختلف ازجمله گفت‌وگو با فعالین حوزه خیر، تهیه گزارش آماری خیرخواهی و ترجمه معتبرترین پژوهش‌ها و اسناد نیکوکاری بستر مناسبی را به‌عنوان یک پایگاه داده‌ای حوزه خیر فراهم کند. تیم اطلس با تلاش در انتشار این داده‌ها می خواهد حوزه خیر را آکنده از خلأ معرفتی و دانشی کندتا تصمیم گیری در زمینه خیر برای مردم و ذی نفعان سهل تر گردد .

اطلاعات بیشتر

خیریه‌ها

بانک اطلاعاتی خیریه‌ها

مقالات

18 آمار مربوط به بخشش‌های پایان سال (با واقعیت‌هایی حیرت‌انگیز)

در این مقاله نگاهی به برخی از آمارهای شگفت‌انگیز در ارتباط با بخشش‌های پایان سال می‌اندازیم، این آمارها می‌تواند در به کارگیری استراتژی‌های متناسب در کمپین‌های نیکوکاری انتهای سال موثر باشد.

09 بهمن 1401 09 بهمن 1401

شش نکته برای کمک‌های خیرخواهانه موثر و هوشمند

در این مقاله با هم مروری بر نکات مهمی که به جذب بیشتر کمک‌های نیکوکاری به‌ویژه در فصل بخشش می‌انجامد؛ خواهیم داشت.

05 بهمن 1401 05 بهمن 1401

ارزیابی سازمان‌های زیست‌محیطی غیردولتی در ایران

در این مقاله مروری بر کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد با تاکید بر سمن‌های زیست‌محیطی در فضای خیرخواهی و جلب مشارکت مردمی خواهیم داشت.

01 بهمن 1401 01 بهمن 1401

نقش سازمان‌های مردم نهاد در توسعه و حفاظت از محیط‌زیست

در این مقاله به بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در توسعه زیست‌محیطی و حفاظت از منابع طبیعی و چگونگی گسترش فضای خیرخواهی در این حوزه می‌پردازیم

28 دی 1401 28 دی 1401

گفتگوها

همکاران ما