اطلس خیر ایران

ما در اطلس خیر ایران تلاش می‌کنیم تا با جمع‌آوری، تولید و تحلیل داده‌های مختلف مرتبط با حوزه نیکوکاری، تصمیم‌گیری را برای فعالان در این حوزه تسهیل کنیم. اطلس خیر ایران با راه‌اندازی «بانک اطلاعاتی خیریه‌ها» و در دسترس قراردادن این بانک اطلاعاتی، به همه اندیشمندان این عرصه کمک می‌کند تا به اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص خیریه‌های کشور دست پیدا کنند. همچنین، اطلس می‌کوشد تا با تولید و تحلیل داده‌های مختلف ازجمله گفت‌وگو با فعالین حوزه خیر، تهیه گزارش آماری خیرخواهی و ترجمه معتبرترین پژوهش‌ها و اسناد نیکوکاری بستر مناسبی را به‌عنوان یک پایگاه داده‌ای حوزه خیر فراهم کند. تیم اطلس با تلاش در انتشار این داده‌ها می خواهد حوزه خیر را آکنده از خلأ معرفتی و دانشی کند تا تصمیم گیری در زمینه خیر برای مردم و ذی نفعان سهل‌تر گردد.

150
سیمای نیکوکاری
نمایش مصاحبه‌ها

مصاحبه

گزارش اختصاصی

خیریه‌ها

بانک اطلاعاتی خیریه‌ها

مقالات

راهکارهای ارتقاء خیریه‌ها در ایران (بخش اول)

در این مقاله، به بررسی چگونگی  اصلاح و بهبود وضعیت موجود بخش خیریه‌ی ایران و معرفی راهبردهایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب می‌پردازیم.

03 خرداد 1403 03 خرداد 1403

اهمیت صحت‌سنجی اطلاعات خیریه‌ها

این مقاله به پروژه‌ی « صحت‌سنجی اطلاعات خیریه‌های» اطلس خیر ایران و بحث تمییز خیریه‌های موجود و فعال از خیریه‌های ناموجود و غیرفعال اختصاص دارد.

31 ارديبهشت 1403 31 ارديبهشت 1403

گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا (بخش پایانی)

در بخش پایانی گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا، به شرح میزان اعتماد مردم به مؤسسات خیریه و نتیجه‌گیری جامعی از این گزارش می‌پردازیم.

29 ارديبهشت 1403 29 ارديبهشت 1403

گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا (بخش چهارم)

در بخش چهارم گزارش سال 2022 بنیاد کمک‌های خیریه‌ی بریتانیا، نوسانات گرایش مردم نسبت به نیکوکاری به‌لحاظ جمعیت‌شناختی، بررسی می‌شود.

29 ارديبهشت 1403 29 ارديبهشت 1403

نظرات درباره اطلس

همکاران ما