ترجمه اختصاصی گزارش بنیادهای خیریه بریتانیا سال 2023 توسط تیم اطلس خیر ایران


تحقیقات گزارش بنیادهای خیریه بریتانیا بزرگ‌ترین مطالعه در مورد کارهای خیر در بریتانیاست، که هر ماه با نمونه نماینده‌ای از مردم مصاحبه می‌کند تا همگام با کمک به خیریه‌ها، به دولت و جامعه بریتانیا نیز در درک بهتر بینش و چشم‌انداز نیکوکاری گسترده‌تر کمک کند.

این مطالعه از سال 2004 در حال انجام است. گزارش امسال نکاتی را دراین‌باره ارائه می‌دهد که چگونه بحران هزینه زندگی بر کمک‌های مالی تأثیر می‌گذارد و چگونه چشم‌انداز خیریه، از زمان پاندمی کرونا، به‌صورت دائمی تغییر کرده است. این آخرین گزارش برگرفته از مصاحبه‌های ماهانه‌ای است که در سال 2022 به‌صورت آنلاین انجام شده است. در مجموع تاکنون حدود 13000 مصاحبه انجام شده است. برخی از تحلیل‌های روند بلندمدت نیز با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده در پنج سال گذشته گنجانده شده‌اند.لینک دانلود نسخه محدود


جهت دریافت نسخه کامل گزارش با شماره 09103175527 تماس بگیرید.