دانلود گزارش‌ها

اختصاصی اختصاصی

گزارش جمع‌سپاری خیریه

تعریف متداول پذیرفته‌شده‌ی جمع‌سپاری خیریه «افزایش سرمایه‌ از مجموعه‌ی بزرگ و متنوع خیرین از طریق پلتفرم‌های آنلاین» است.

28 بهمن 1402 28 بهمن 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش شاخص جهانی بخشش 2023

«بنیاد کمک به خیریه‌ها» (CAF)، با هدف تسریع حرکت جامعه به‌سوی آینده‌ای عادلانه و قابل‌زیست برای همگان تشکیل شده است.

14 بهمن 1402 14 بهمن 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش شاخص جهانی محیط نیکوکاری 2022

ترجمه‌ی اختصاصی گزارش شاخص جهانی محیط نیکوکاری سال 2022 توسط تیم اطلس خیر ایران

01 آذر 1402 01 آذر 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش پروژه ملی سیمای نیکوکاری در شهر سنندج

در گزارش سیمای نیکوکاری شهر سنندج تلاش شده است تا از خلال مصاحبه با مسئولان و کارمندان ارشد 9 مؤسسه‌ی خیریه‌ی این شهر به دیدگاهی روشن در مورد وضعیت مراکز خیریه سنندج برسیم.

25 آبان 1402 25 آبان 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش نیکوکاری سال 2020

ترجمه اختصاصی گزارش نیکوکاری سال 2020 «شرحی بر عملکرد خیریه‌ها و نقش آن‌ها بر زندگی مصرف‌کننده مدرن» توسط تیم اطلس خیر ایران

18 آبان 1402 18 آبان 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش حوزه دیجیتال در خدمت کار خیر

ترجمه اختصاصی گزارش «حوزه دیجیتال در خدمت کار خیر؛ مطالعه‌ای جهانی درباره روش‌های نوظهور کمک مالی» توسط تیم اطلس خیر ایران

22 مهر 1402 22 مهر 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش فضای بخشنده

ترجمه اختصاصی گزارش فضای بخشنده -کتابشناسی تفسیری- توسط تیم اطلس خیر ایران

10 مهر 1402 10 مهر 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش بخشندگی 2023

گزارش حاضر، ترجمه اختصاصی گزارش بخشندگی 2023 توسط Fidelity Charitable است.

26 شهریور 1402 26 شهریور 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش پروژه ملی سیمای نیکوکاری در شهر زنجان

در گزارش سیمای نیکوکاری زنجان تلاش شده است تا نگاهی به وضعیت خیرخواهی در استان زنجان با تمرکز بر مرکز استان داشته باشیم. به همین منظور جهت بررسی معیارهایی چون سهولت عملیاتی‌سازی، تسهیلات مالیاتی، جریان بین‌المللی خیرخواهی، فضای سیاسی و فضای فرهنگی و اجتماعی و نقش و تأثیر این معیارها بر وضعیت نیکوکاری؛ به سراغ برخی از خیریه‌های شهر زنجان رفته و با مدیران و کارمندان ارشد این مؤسسات و مراکز به مصاحبه پرداخته‌ایم.

14 شهریور 1402 14 شهریور 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش خیریه های استرالیا 2020

این گزارش تجزیه و تحلیل سالانه بخش خیریه توسط کمیسیون خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی استرالیا است که کمک خیریه‌های استرالیایی به اقتصاد اجتماعات داخل و خارج از کشور را به‌شکلی مستند ارائه می‌کند.

02 شهریور 1402 02 شهریور 1402