ترجمه اختصاصی گزارش زکات مسلمانان آمریکایی سال 2023 توسط تیم اطلس خیر ایران


این گزارش بر گسترش دانش پیرامون اعمال زکات روزمره در میان مسلمانان ایالات متحده متمرکز است. اگرچه تحقیقات گسترده‌ای با محوریت زکات برای بررسی دیدگاه‌های علمی، متون دینی و اعمال تاریخی وجود دارد؛ اما تحقیقات کمی برای همگام شدن با درک تجربیات زیسته و اعمال معاصر انجام شده است.

هم‌اکنون تعداد فزاینده‌ای از سازمان‌های غیرانتفاعی مسلمان در ایالات متحده وجود دارد که ابزارها و بینش‌هایی را در مورد نحوه انجام اعمال نیکوکارانه اسلامی ارائه می‌دهند. این ابزارها شامل ماشین‌حساب آنلاین زکات، رسانه‌های اجتماعی، خدمات آنلاین فتوا و مواعظ یوتیوبی می‌شود. در میان این تغییرات، لازم است به فهم بهتری برسیم تا بدانیم مردم چگونه، کجا و چرا زکات می‌دهند و این موضوع را از زاویه مسائل جمعیت‌شناختی و اقتصادی-اجتماعی، مانند سن، تحصیلات، درآمد و ایدئولوژی سیاسی، بنگریم.لینک دانلود نسخه محدود


جهت دریافت نسخه کامل گزارش با شماره 09103175527 تماس بگیرید.