گزارش‌ها

هر ساله گزارش‌های بسیاری در حوزۀ امر خیر در محیطِ آکادمیکِ جهانی منتشر می‌شود. برخی از این گزارش‌ها به اطلاعاتِ حاصل از سرشماری‌ها و آمارهای جمع‌آوری شده می‌پردازند برخی دیگر از آن‌ها به تحلیل و بررسی این داده‌های به روز می‌پردازند.

تیم اطلس خیر ایران به منظور کمک به حوزۀ امر خیر و فرهنگ‌سازی در این حوزه به ترجمۀ این گزارش‌ها می‌پردازد. همچنین شما می‌توانید گزارش‌هایی که توسطِ تیم اطلس تهیه شده‌اند را نیز در همین صفحه مشاهده فرمایید.

اختصاصی اختصاصی

گزارش فضای بخشنده

ترجمه اختصاصی گزارش فضای بخشنده -کتابشناسی تفسیری- توسط تیم اطلس خیر ایران

10 مهر 1402 10 مهر 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش بخشندگی 2023

گزارش حاضر، ترجمه اختصاصی گزارش بخشندگی 2023 توسط Fidelity Charitable است.

26 شهریور 1402 26 شهریور 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش پروژه ملی سیمای نیکوکاری در شهر زنجان

در گزارش سیمای نیکوکاری زنجان تلاش شده است تا نگاهی به وضعیت خیرخواهی در استان زنجان با تمرکز بر مرکز استان داشته باشیم. به همین منظور جهت بررسی معیارهایی چون سهولت عملیاتی‌سازی، تسهیلات مالیاتی، جریان بین‌المللی خیرخواهی، فضای سیاسی و فضای فرهنگی و اجتماعی و نقش و تأثیر این معیارها بر وضعیت نیکوکاری؛ به سراغ برخی از خیریه‌های شهر زنجان رفته و با مدیران و کارمندان ارشد این مؤسسات و مراکز به مصاحبه پرداخته‌ایم.

14 شهریور 1402 14 شهریور 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش خیریه های استرالیا 2020

این گزارش تجزیه و تحلیل سالانه بخش خیریه توسط کمیسیون خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی استرالیا است که کمک خیریه‌های استرالیایی به اقتصاد اجتماعات داخل و خارج از کشور را به‌شکلی مستند ارائه می‌کند.

02 شهریور 1402 02 شهریور 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش زکات 2022

گزارش حاضر، ترجمه‌ی اختصاصی گزارش زکات 2022 توسط مجموعه‌ی Lily Family School of Philanthropy است. این گزارش مهم‌ترین آمار و ارقام مربوط به پرداخت زکات توسط مسلمانان آمریکایی را بیان می‌کند.

23 تير 1402 23 تير 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش شاخص جهانی بخشش 2022

گزارش‌های سالانه CAF (Charities Aid Foundation)در ارتباط با اهدا و بخشش در سطح جهانی در سال 2022

گزارش‌ها گزارش‌ها
20 فروردین 1402 20 فروردین 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش پیمایش ملی گرایش مردم ایران به نیکوکاری

پیمایش ملی گرایش مردم ایران به نیکوکاری در سال 1401 با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است.

گزارش‌ها گزارش‌ها
16 فروردین 1402 16 فروردین 1402
اختصاصی اختصاصی

گزارش بشر دوستی مسلمانان آمریکا

دانلود فایل گزارش بشر دوستی مسلمانان آمریکا

18 بهمن 1401 18 بهمن 1401
اختصاصی اختصاصی

گزارش شاخص جهانی محیط نیکوکاری

دانلود فایل گزارش شاخص جهانی محیط نیکوکاری در سال 2015

18 بهمن 1401 18 بهمن 1401
اختصاصی اختصاصی

گزارش جهانی فناوری در سازمان‌های غیردولتی (سال 2018)

«گزارش جهانی فناوری در سازمان های غیردولتی» (techreport.ngo) یک طرح تحقیقاتی سالانه است که با هدف درک بهتر نحوه استفاده از فناوری در سازمان‌های غیردولتی (NGO ها) انجام می‌شود.

18 بهمن 1401 18 بهمن 1401