تحلیل و بررسی

آمار برترین خیریه‌های حوزه بیماری سرطان آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch (بخش سوم)

در این مقاله با برترین خیریه‌های آمریکا در حوزه بیماری سرطان از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

08 مهر 1402 08 مهر 1402

آمار برترین خیریه‌های حوزه بیماری سرطان آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch (بخش دوم)

در این مقاله با برترین خیریه‌های آمریکا در حوزه بیماری سرطان از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

04 مهر 1402 04 مهر 1402

آمار برترین خیریه‌های حوزه بیماری سرطان آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch (بخش نخست)

در این مقاله با برترین خیریه‌های آمریکا در حوزه بیماری سرطان از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

01 مهر 1402 01 مهر 1402

آمار برترین خیریه‌های نابینایان و کم‌بینایان آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch

در این مقاله با برترین خیریه‌های آمریکا در حوزه نابینایان و کم‌بینایان از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

29 شهریور 1402 29 شهریور 1402

آمار برترین خیریه‌های اقلیت نژادی آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch

در این مقاله با برترین خیریه‌های آمریکا در حوزه اقلیت نژادی از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

27 شهریور 1402 27 شهریور 1402

آمار برترین خیریه‌های محیط زیستی آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch (بخش دوم)

در این مقاله با برترین خیریه‌ها در حوزه‌های درمان بیماری سرطان، حمایت از نابینایان و کم‌بینایان، کودکان، حیوانات و غیره از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

26 شهریور 1402 26 شهریور 1402

آمار برترین خیریه‌های محیط زیستی آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch (بخش نخست)

در این مقاله با برترین خیریه‌ها در حوزه‌های درمان بیماری سرطان، حمایت از نابینایان و کم‌بینایان، کودکان، حیوانات و غیره از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

22 شهریور 1402 22 شهریور 1402

معرفی خیریه های حامی بیماران مبتلا به سرطان در جهان

در این گزارش نقش و اهمیت فعالیت خیریه‌ها در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مرور کرده و تعدادی از این خیریه‌های فعال در جهان را به شما معرفی خواهیم کرد.

مقالات مقالات
27 خرداد 1402 27 خرداد 1402

مهم ترین خیریه های فعال حامی بیماران مبتلا به سرطان در ایران

در این گزارش با هم مهم‌ترین خیریه‌های فعال در زمینه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان در ایران را می‌شناسیم.

مقالات مقالات
29 خرداد 1402 29 خرداد 1402

اولین مرکز تخصصی درمان سوگ در ایران

در این گزارش با هم درباره فعالیت خیریه ها در حوزه درمان سوگ خوانده و با اولین مرکز تخصصی سوگ‌درمانی در ایران یعنی بنیاد خیریه شروین روبن‌زاده آشنا خواهیم شد.

مقالات مقالات
13 خرداد 1402 13 خرداد 1402