تحلیل و بررسی

کلیدی‌ترین داده‌های CCA درباره خیریه‌های چین

در متن زیر شما قادر به شناخت و آگاهی از میزان فعالیت خیریه‌ها و سازمان‌های خیررسانی چین در بین سال‌های 2018 و 2019 خواهید بود. همچنین عمده فعالیت‌های مراکز و فدراسیون‌های خیر، منابع دریافتی آنها، مقایسه درصدی میزان کاهش و افزایش تعداد خیریه‌ها و کمک‌های نقدی را در قالب مجموعه‌ای از آمار و ارقام مشاهده می‌کنید.

13 مهر 1402 13 مهر 1402

مؤثرترین خدمات سازمان‌های غیردولتی (NGO) و غیرانتفاعی (NPO) هند

در متن پیش رو حوزه‌های فعالیت سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی کشور هند و آمار و ارقام این سازمان‌ها و همچنین نقش حیاتی که در توسعه‌ اقتصادی - اجتماعی، کمک به پیشرفت توسعه و رفاه اجتماعی، نحوه‌ شکل‌دادن به هنجار‌های اجتماعی و سیاسی کشور، ایجاد اشتغال و ارتقای آموزش و بهداشت و... دارند؛ اشاره شده است.

11 مهر 1402 11 مهر 1402

آمار برترین خیریه‌های انگلستان و ولز در سال 2023

در مقاله‌ پیش رو با 10 خیریه برتر انگلستان و ولز آشنا می‌شوید که در زمینه‌های مختلف از جمله بهداشت، درمان، تحصیل، تأمین بودجه، کودکان، هنر و آثار تاریخی در حال خدمت‌رسانی به مردم و سازمان‌ها هستند.

10 مهر 1402 10 مهر 1402

آمار برترین خیریه‌های حوزه بیماری سرطان آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch (بخش سوم)

در این مقاله با برترین خیریه‌های آمریکا در حوزه بیماری سرطان از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

08 مهر 1402 08 مهر 1402

آمار برترین خیریه‌های حوزه بیماری سرطان آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch (بخش دوم)

در این مقاله با برترین خیریه‌های آمریکا در حوزه بیماری سرطان از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

04 مهر 1402 04 مهر 1402

آمار برترین خیریه‌های حوزه بیماری سرطان آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch (بخش نخست)

در این مقاله با برترین خیریه‌های آمریکا در حوزه بیماری سرطان از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

01 مهر 1402 01 مهر 1402

آمار برترین خیریه‌های نابینایان و کم‌بینایان آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch

در این مقاله با برترین خیریه‌های آمریکا در حوزه نابینایان و کم‌بینایان از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

29 شهریور 1402 29 شهریور 1402

آمار برترین خیریه‌های اقلیت نژادی آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch

در این مقاله با برترین خیریه‌های آمریکا در حوزه اقلیت نژادی از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

27 شهریور 1402 27 شهریور 1402

آمار برترین خیریه‌های محیط زیستی آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch (بخش دوم)

در این مقاله با برترین خیریه‌ها در حوزه‌های درمان بیماری سرطان، حمایت از نابینایان و کم‌بینایان، کودکان، حیوانات و غیره از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

26 شهریور 1402 26 شهریور 1402

آمار برترین خیریه‌های محیط زیستی آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch (بخش نخست)

در این مقاله با برترین خیریه‌ها در حوزه‌های درمان بیماری سرطان، حمایت از نابینایان و کم‌بینایان، کودکان، حیوانات و غیره از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

22 شهریور 1402 22 شهریور 1402