تحلیل و بررسی

نوسانات خیررسانی آمریکا در سال 2023 (بخش سوم)

مطلب زیر آمارهایی اعم از: میزان م شارکت مردم آمریکا و سازمان‌های معتبر آن ( فایزر ) در کار خیر و کمک‌رسانی در اختیار شما قرار می‌دهند.در واقع اغلب این کمک‌های خیر روانه عبادتگاه‌های مذهبی (کلیساها) و تشکل‌های مذهبی می‌شود.

30 مهر 1402 30 مهر 1402

نوسانات خیررسانی آمریکا در سال 2023 (بخش دوم)

متن حاضر برخی از علل شخصی و درونی افراد را برای انجام کار خیر در موضوعات مختلف بیان می‌کند. همچنین در رابطه با میزان و روش غالب کمک‌رسانی 4 گروه برجسته آمریکایی (Millennials، Gen X،  بیبی بومرها، نسل خاموش) به سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و عبادتگاه‌های مذهبی بحث می‌شود.

28 مهر 1402 28 مهر 1402

نوسانات خیررسانی آمریکا در سال 2023 (بخش نخست)

در مطلب زیر شما می‌توانید از روند رشد خیریه‌های آمریکا و میزان گستردگی کار خیر در میان مردم عادی گرفته تا مذاهب اصلی (مسلمانان، مسیحیان و یهودیان) و سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی مطلع شوید.

26 مهر 1402 26 مهر 1402

فرآیند رشد خیررسانی آنلاین در چین و هند

در متن پیش رو روند ایجاد و نحوه رشد فعالیت‌های خیر در رسانه‌های اجتماعی دو کشور پر جمعیت هند و چین در قالب آمار و گزارش‌های جهانی بررسی شده است.

24 مهر 1402 24 مهر 1402

مهم‌ترین حوزه‌های خیررسانی در ترکیه

در مطلب زیر مهم‌ترین فعالیت خیریه‌های ترکیه که بیشترین رونق را در سطح کشور دارند بیان می‌شود. این فعالیت‌ها دربردارنده حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش و تحصیل، کودکان بدسرپرست، محیط زیست و غیره است.

22 مهر 1402 22 مهر 1402

آمار خیریه‌های فعال حوزه نیکوکاری چین (بخش دوم)

در مطلب زیر به کمک ارائه مقالات و گزارش‌های معتبر با روند رشد خیریه‌های غیردولتی چین و میزان گستردگی آنها در کل کشور آشنا می‌شوید.

19 مهر 1402 19 مهر 1402

آمار برترین خیریه‌های حوزه حمایت و مراقبت از کودکان آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch (بخش سوم)

در این مقاله با برترین خیریه‌های آمریکا در حوزه حمایت و مراقبت از کودکان از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

19 مهر 1402 19 مهر 1402

آمار خیریه‌های فعال حوزه نیکوکاری چین (بخش نخست)

برای آگاهی از تعریف دقیق، تعداد، نوسان‌های آماری و به طور کل تحولات خیریه‌های چین از گذشته تا به امروز، مقالات و اخبار متعدد و جامعی در متن حاضر آورده شده است که با مطالعه آن از روند رشد و چالش‌های خیریه‌ها مطلع می‌شوید.

18 مهر 1402 18 مهر 1402

آمار برترین خیریه‌های حوزه حمایت و مراقبت از کودکان آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch (بخش دوم)

در این مقاله با برترین خیریه‌های آمریکا در حوزه حمایت و مراقبت از کودکان از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

17 مهر 1402 17 مهر 1402

آمار برترین خیریه‌های حوزه حمایت و مراقبت از کودکان آمریکا از نظر مؤسسه Charity Watch (بخش نخست)

در این مقاله با برترین خیریه‌های آمریکا در حوزه حمایت و مراقبت از کودکان از نظر Charity Watch آشنا می‌شویم.

15 مهر 1402 15 مهر 1402