کانون هموفیلی ایران

کانون هموفیلی ایران سازمانی که از سال 1345 شمسی با هدف ارتقاء سطح کیفیت زندگی بیماران هموفیلی  و سایر اختلالات انعقادی ارثی از طریق ارائه حمایتهای داروئی، درمانی، اجتماعی، آموزشی، پیشگیری و حقوقی و همچنین حمایت از پژوهش و توسعه فعالیت می نماید.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
"
"

تهران، تهران، ایران

اطلاعات خیریه

استان فعالیت استان فعالیت
تهران
شهر فعالیت شهر فعالیت
تهران
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
ملی
عرصه فعالیت عرصه فعالیت
-
زیر عرصه فعالیت زیر عرصه فعالیت
-
گروه هدف گروه هدف
-
شیوه کمک شیوه کمک
-
اطلاعات سازمانی

شناسه ملی شناسه ملی
10100106162
شماره ثبت شماره ثبت
859
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
۱۳۴۶/۳/۶
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
وزارت کشور
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

تلفن همراه تلفن همراه
آدرس آدرس
استان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، دانشگاه تهران، خيابان وصال شيرازي، كوچه شهيد عباس شفيعي، پلاك 3، طبقه همکف
کد پستی کد پستی
۱۴۱۷۸۶۳۹۳۱
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام

كانون هموفيلی ايران سازمانی است غير دولتی، غير انتفاعي غير سياسی و خيريه ، عضو ملی فدارسيون جهانی هموفيلی ، که از سال 1346 شمسی با هدف ارتقاء سطح کيفيت زندگی بيماران هموفيلی و ساير اختلالات انعقادی ارثی از طريق ارائه حمايتهای داروئی ، درمانی اجتماعی، آموزشی، پيشگيری و حقوقی و همچنين حمايت از پژوهش و توسعه فعاليت می نمايد. ما بر اين باوريم که با تاکيد بر روحيات انسان دوستانه مردم و جلب آگاهانه ياری بخش خصوصی و دولتی، با حفظ شخصيت بيماران و شفافيت سازمانی، در سايه جلب مشارکت فعال بيماران و دفاع شجاعانه از حقوق اعضا، اين بيماران نيز می توانند مانند ساير اقشار جامعه نقش اجتماعی خود را در سراسر كشور ايفا نمايند.

مقصود از تشكيل كانون هموفيلی ايران، درمان و بهبود، آموزش و پرورش، راهنمايي، تأمين كار، درآمد و آسايش افراد مبتلا به بيماري هموفيلي است.
اين كانون طي سال هاي قبل گذشته از خدمات رفاهي، اجتماعي از بيماران هموفيلي كشور 4 دستاورد بزرگ داشته است:
تأسيس مركز درمان جامع هموفيلي ايران واقع در تقاطع خيابان هاي فلسطين و زرتشت در سال 1380 كه با يك بانك اطلاعاتي جامع و پيشرفته كليه خدمات خود را در زمينه هاي آزمايشگاه هاي تخصصي، فيزيوتراپي، دندانپزشكي و كلينيك هاي تخصصي ارتوپدي، عفوني، روان شناسي و همچنين آزمايشگاه ژنتيك جهت پيشگيري از تولد بيمار هموفيلي به رايگان به بيماران هموفيلي ارائه مي نمايد.
_ احقاق حق 974 نفر از بيماران هموفيلي كه قرباني آلودگي هاي ويروسي ناشي از مصرف فرآورده خوني آلوده گرديده كه اين افراد غرامت خود را دريافت نموده و پيگيري اجراي حكم دوم دادگاه در رابطه با 171 مورد پرونده كه راي آن قطعي گرديده و همچنين پي گيري بيش از 1600 مورد پرونده هايي كه طي دو سال اخير در قوه قضاييه مفتوح شده است.
_ راه اندازي و تجهيز خوابگاه بيماران هموفيلي شهرستاني كه با 40 تخت امكان اسكان بيماران شهرستاني را كه جهت درمان به تهران مراجعه مي نمايند را فراهم نموده است. اين خوابگاه با توجه به اين كه بالغ بر 50% از مراجعين به مركز درمان جامع را بيماران شهرستاني تشكيل مي دهند اهميت ويژه اي در ارائه خدمت به اين بيماران دارد.
_ اصلاح اساسنامه كانون با اعتقاد به تامين مشاركت بيماران در تعيين خط مشي و برنامه ريزي ها و همچنين انتخاب مديران كانون و ارتقاء واحد بازرسي انجمن از فرد به هيئت بازرسي و پيش بيني عضويت يك موسسه حسابرسي به انتخاب مجمع عمومي كانون در هيئت مذكور در سال 1384 اصلاح گرديده وضامن شفافيت سازماني ومالي اين موسسه خيريه است.

 هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگی
سمتکدملی
امين افشار
رئيس هيئت مديره
۰۰۷۷۸۶۵۶۱۸
عباس برنجي اردستاني
نائب اول رئيس هيئت
۱۱۸۹۳۲۱۱۲۲
احمد باباعلي
نائب دوم رئيس هيئت مديره
۰۰۴۸۷۹۶۰۰۱
سعيد برپروشان
مديرعامل
۰۰۵۰۵۹۹۶۲۳
سيدابوالفضل اکوچکيان
عضو اصلي هيئت مديره
۱۲۸۱۶۴۱۳۱۶
معصومه خيرخواه زاده
عضو اصلي هيئت مديره
۱۷۵۵۷۸۸۴۲۸
عليرضا رحمانيان
عضو اصلي هيئت مديره
۲۴۷۱۷۰۸۰۳۱
ناصر شمع ريز رشتي
عضو اصلي هيئت مديره
۲۵۹۵۸۵۳۴۴۹
محمودرضا محمودي
خزانه دار
۰۰۵۴۰۴۳۶۴۶
محمدمهدي يزدي سابق
دبير هيئت مديره
۰۹۴۲۸۹۹۵۲۰
رضا خواجه سروي
عضو اصلي هيئت مديره
۴۴۴۹۸۹۷۳۵۸
افشن عبدالهي دادکان
عضو علي البدل هيئت مديره
۳۷۱۹۶۲۵۷۴۵
ميروالايت الدين هاشمي کليبر
 عضو علي البدل هيئت مديره
۵۱۹۹۵۸۸۷۳۷
نازنين فرزادي فر
عضو علي البدل هيئت مديره
۳۲۵۸۹۳۲۳۴۴
مسعود بوربور
عضو علي البدل هيئت مديره
۰۰۷۳۰۷۷۰۵۴
محسن اسماعيلي
بازرس اصلي
۱۵۳۱۵۷۱۲۸۱
حسين آذرگون
بازرس علي البدل
۲۱۶۲۵۴۶۲۶۴
 مجتبي ضياءالديني دشت خاکي
بازرس اصلي
۲۹۹۲۸۲۷۹۴۰
محمدعمر حسين زهي زماني
بازرس علي البدل
۳۷۱۹۳۶۴۴۹۶
سيدهادي پورهاشميان
بازرس اصلي
۴۰۷۳۲۰۲۷۱۵آگهي تغييرات موسسه غير تجاري کانون هموفيلي ايران به شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲ و به شماره ثبت ۸۵۹
شماره روزنامه: ۲۲۹۴۷  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۵
تاریخ روزنامه:۱۴۰۲/۱۰/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۱۸۲۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۲/۱۰/۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۲ و مجوز شماره ۱۹۹۷۶۵ مورخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۲ از وزارت کشور ، سازمان امور اجتماعي تصميمات ذيل اتخاذ شد:
۱- آقاي امين افشار به شماره ملي ۰۰۷۷۸۶۵۶۱۸ عضو اصلي هيئت مديره
۲- آقاي احمد باباعلي به شماره ملي ۰۰۴۸۷۹۶۰۰۱ عضو اصلي هيئت مديره
۳- آقاي سيد ابوالفضل آکوچکيان به شماره ملي۱۲۸۱۶۴۱۳۱۶ عضو اصلي هيئت مديره
۴- خانم معصومه خير خواه زاده به شماره ملي۱۷۵۵۷۸۸۴۲۸ عضو اصلي هيئت مديره
۵- آقاي عليرضا رحمانيان به شماره ملي ۲۴۷۱۷۰۸۰۳۱ عضو اصلي هيئت مديره
۶- آقاي عباس برنجي اردستاني به شماره ملي ۱۱۸۹۳۲۱۱۲۲ عضو اصلي هيئت مديره
۷- آقاي سعيد برپروشان به شماره ملي ۰۰۵۰۵۹۹۶۲۳ عضو اصلي هيئت مديره
۸- آقاي محمود رضا محمودي به شماره ملي ۰۰۵۴۰۴۳۶۴۶ عضو اصلي هيئت مديره
۹- آقاي محمد مهدي يزدي سابق به شماره ملي ۰۹۴۲۸۹۹۵۲۰ عضو اصلي هيئت مديره
۱۰- آقاي رضا خواجه سروي به شماره ملي ۴۴۴۹۸۹۷۳۵۸ عضو اصلي هيئت مديره
۱۱- آقاي ناصر شمع ريزرشتي به شماره ملي ۲۵۹۵۸۵۳۴۴۹ عضو اصلي هيئت مديره
۱۲- آقاي افشن عبدالهي دادکان به شماره ملي ۳۷۱۹۶۲۵۷۴۵ عضو علي البدل هيئت مديره
۱۳- آقاي ميروالايت الدين هاشمي کليبر به شماره ملي ۵۱۹۹۵۸۸۷۳۷ عضو علي البدل هيئت مديره
۱۴- خانم نازنين فرزادي فر به شماره ملي ۳۲۵۸۹۳۲۳۴۴ عضو علي البدل هيئت مديره
۱۵- آقاي مسعود بوربور به شماره ملي۰۰۷۳۰۷۷۰۵۴ عضو علي البدل هيئت مديره هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. آقاي محسن اسماعيلي به شماره ملي ۱۵۳۱۵۷۱۲۸۱ به سمت بازرس اصلي آقاي حسين آذرگون به شماره ملي ۲۱۶۲۵۴۶۲۶۴ به سمت بازرس علي البدل تا پايان سال مالي آقاي مجتبي ضياءالديني دشت خاکي به شماره ملي ۲۹۹۲۸۲۷۹۴۰ به سمت بازرس اصلي آقاي محمدعمر حسين زهي زماني به شماره ملي ۳۷۱۹۳۶۴۴۹۶ به سمت بازرس علي البدل آقاي سيدهادي پورهاشميان به شماره ملي ۴۰۷۳۲۰۲۷۱۵ به سمت بازرس اصلي تا پايان سال مالي انتخاب گرديدند. روزنامه کثيرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهي هاي موسسه تعيين گرديد.

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري کانون هموفيلي ايران به شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲ و به شماره ثبت ۸۵۹
شماره روزنامه: ۲۲۹۴۷  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۴۳
تاریخ روزنامه:۱۴۰۲/۱۰/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۱۸۵۰
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۲/۱۰/۹

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۱/۰۸/۱۴۰۲ و مجوز شماره ۱۹۹۷۶۵ مورخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۲ از وزارت کشور ، سازمان امور اجتماعي تصميمات ذيل اتخاذ شد:
آقاي امين افشار به شماره ملي ۰۰۷۷۸۶۵۶۱۸ به سمت رئيس هيئت مديره
آقاي عباس برنجي اردستاني به شماره ملي ۱۱۸۹۳۲۱۱۲۲ به سمت نايب اول رئيس هيئت مديره
آقاي احمد باباعلي به شماره ملي ۰۰۴۸۷۹۶۰۰۱ به سمت نايب دوم رئيس هيئت مديره
آقاي سعيد برپروشان به شماره ملي ۰۰۵۰۵۹۹۶۲۳ به سمت مديرعامل
آقاي سيدابوالفضل اکوچکيان به شماره ملي ۱۲۸۱۶۴۱۳۱۶ به سمت عضو اصلي هيئت مديره
خانم معصومه خيرخواه زاده به شماره ملي ۱۷۵۵۷۸۸۴۲۸ به سمت عضو اصلي هيئت مديره
آقاي عليرضا رحمانيان به شماره ملي ۲۴۷۱۷۰۸۰۳۱ به سمت عضو اصلي هيئت مديره
آقاي ناصر شمع ريز رشتي به شماره ملي ۲۵۹۵۸۵۳۴۴۹ به سمت عضو اصلي هيئت مديره
آقاي محمودرضا محمودي به شماره ملي ۰۰۵۴۰۴۳۶۴۶ به سمت خزانه دار
آقاي محمدمهدي يزدي سابق به شماره ملي ۰۹۴۲۸۹۹۵۲۰ به سمت دبير هيئت مديره
آقاي رضا خواجه سروي به شماره ملي ۴۴۴۹۸۹۷۳۵۸ به سمت عضو اصلي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.
تبصره ۲۰-۸ کليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور کانون با امضاي رئيس هيئت مديره و در غياب او نايب رئيس اول و در صورت نبود نايب رئيس اول، نايب رئيس دوم به علاوه خزانه دار و مهر کانون معتبر است. مدير عامل مجري مصوبات هيئت مديره است. تبصره ۲۰-۸-۱ در صورت عدم حضور خزانه دار کليه اسناد و اوراق تعهد آور با امضاي رئيس هيئت مديره و يکي از نواب رئيس معتبر است. تبصره ۲۰-۸-۲ کليه اسناد و اوراق مالي و تعهد آور کانون در حوزه جغرافيايي هر استان با امضاي مدير دفتر نمايندگي و خزانه دار کانون هموفيلي ايران در شرايط عدم حضور خزانه دار با رعايت تبصره يک معتبر است.

آگهي تغييرات كانون هموفيلي ايران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲
شماره روزنامه: ۲۲۱۱۰  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۳۱
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۱۱/۱۹
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۹۳۰۴۰۰۹۰۱۱۲۸۱۹۷
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۹و مجوز شماره ۱۶۴۳۶۴ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ وزارت کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد :
- خانم نازنين فرزادي فر با کد ملي: ۳۲۵۸۹۳۲۳۴۴ به سمت رئيس و عضو اصلي هيات مديره
-آقاي محمد رضا ريگي با کد ملي: ۶۱۱۹۹۴۰۹۳۶ به سمت نائب رئيس اول و عضو اصلي هيات مديره
-آقاي محمد رضا شجاعي فر با کد ملي: ۳۶۲۱۰۳۶۸۱۴ به سمت نائب رئيس دوم و عضو اصلي هيات مديره
-آقاي جمال زهرا با کد ملي: ۲۸۷۲۰۱۱۶۴۱ به سمت خزانه دار و عضو اصلي هيات مديره
-آقاي مير ولايت الدين هاشمي کليبر با کد ملي: ۵۱۹۹۵۸۸۷۳۷ به سمت دبير و عضو اصلي هيات مديره
-آقاي سيد عباس کشفي با کد ملي: ۰۰۵۶۳۰۵۱۹۲به سمت مديرعامل و عضو اصلي هيات مديره انتخاب شدند.
- الف )کليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور کانون با امضاي رئيس هيات مديره و در غياب او نايب رئيس اول و در صورت نبود نائب رئيس اول، نائب رئيس دوم بعلاوه خزانه دار و با مهر کانون معتبر است. ب) در صورت عدم حضور خزانه دار کليه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاي رئيس هيات مديره و يکي از نواب رئيس معتبر است. (تبصره يک از بند ۸ ماده ۲۰ اساسنامه کانون هموفيلي ايران) ج) کليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور کانون در حوزه جغرافيايي هر استان با امضاي مدير دفتر نمايندگي و خزانه دار کانون هموفيلي ايران و همچنين مهر دفتر نمايندگي، و در شرايط عدم حضور خزانه دار با رعايت تبصره يک معتبر است. 

آگهي تغييرات كانون هموفيلي ايران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲
شماره روزنامه: ۲۱۸۳۲  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۲۹
تاریخ روزنامه:۱۳۹۸/۱۲/۵
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۲۵۶۳
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۸۱۱۲۸۳۸۵۲۸۷۶۱۳

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ و به استناد مجوز شماره ۲۲۰۶۷۸ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۸ وزارت کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد: امضاي کليه اسناد و اوراق بهادار بشرح زير است: الف) کليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور کانون با امضاي رئيس هيات مديره و در غياب او نائب رئيس اول و در صورت نبود نائب رئيس اول، نائب رئيس دوم بعلاوه خزانه دار و با مهر کانون معتبر است. ب) در صورت عدم حضور خزانه دار کليه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاي رئيس هيات مديره و يکي از نواب رئيس معتبر است. (تبصره يک از بند ۸ ماده ۲۰ اساسنامه کانون هموفيلي ايران) ج)کليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور کانون در حوزه جغرافيايي هر استان و شهرستان با امضاي مدير دفتر نمايندگي و خزانه دار کانون هموفيلي ايران و همچنين مهر دفتر نمايندگي، و در شرايط عدم حضور خزانه دار با رعايت تبصره يک معتبر است.
پ۹۸۱۱۲۸۳۸۵۲۸۷۶۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

آگهي تغييرات كانون هموفيلي ايران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲
شماره روزنامه: ۲۱۷۸۹  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۲۴
تاریخ روزنامه:۱۳۹۸/۱۰/۱۲
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۰۰۴۷
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۱۰/۴
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۸۱۰۰۴۵۱۲۹۶۱۸۴۰

به استناد صورتجلسه هيأت مديره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۸ و تاييديه شماره ۱۶۶۹۱۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸ وزارت کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد: امير طراوت به شماره ملي ۰۰۵۱۱۰۷۶۸۶ به سمت رئيس هيأت مديره نازنين فرزادي فر به شماره ملي ۳۲۵۸۹۳۲۳۴۴ به سمت نائب رئيس اول هيأت مديره محمدرضا ريگي به شماره ملي ۶۱۱۹۹۴۰۹۳۶ به سمت نائب رئيس دوم هيأت مديره سيداحمد معتمدالشريعتي به شماره ملي ۰۸۱۹۱۰۳۱۲۸ به سمت خزانه دار ميرولايت الدين هاشمي کليبر به شماره ملي ۵۱۹۹۵۸۸۷۳۷ به سمت دبير هيأت مديره و عضو هيأت مديره و مديرعامل انتخاب گرديدند کليه اسناد و اوراق مالي و تعهد آور کانون با امضاي رئيس هيأت مديره و در غياب او نائب رئيس اول و در صورت نبود نائب رئيس اول، نائب رئيس دوم بعلاوه خزانه دار و با مهر کانون معتبر است. در صورت عدم حضور خزانه دار کليه اسناد و اوراق تعهد آور با امضاي رئيس هيأت مديره و يکي از نواب رئيس معتبر است
پ۹۸۱۰۰۴۵۱۲۹۶۱۸۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

آگهي تغييرات كانون هموفيلي ايران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲
شماره روزنامه: ۲۱۷۸۹  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۲۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۸/۱۰/۱۲
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۱۱۰۰۳۸
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۱۰/۴
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۸۱۰۰۴۴۷۸۲۵۷۸۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۸ و تاييديه شماره ۱۶۶۹۱۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸ وزارت کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد: محمدرضا ريگي به شماره ملي ۶۱۱۹۹۴۰۹۳۶ ـ جمال زهرا به شماره ملي ۲۸۷۲۰۱۱۶۴۱ ـ سيداحمد معتمدالشريعتي به شماره ملي ۰۸۱۹۱۰۳۱۲۸ ـ سيدعباس کشفي به شماره ملي ۰۰۵۶۳۰۵۱۹۲ ـ شهرام کرمي فخرآبادي به شماره ملي ۱۸۱۷۰۱۶۱۳۱ ـ امير طراوت به شماره ملي ۰۰۵۱۱۰۷۶۸۶ ـ محمدرضا شجاعي فر به شماره ملي ۳۶۲۱۰۳۶۸۱۴ ـ نازنين فرزادي فر به شماره ملي ۳۲۵۸۹۳۲۳۴۴ ـ ميرولايت الدين هاشمي کليبر به شماره ملي ۵۱۹۹۵۸۸۷۳۷ ـ احمد بختياري زاده به شماره ملي ۱۹۷۱۶۵۰۴۷۱ ـ کوروش ماله مير به شماره ملي ۳۲۵۷۶۶۵۳۸۵ به سمت اعضاي اصلي هيأت مديره و سيد محمد خباز حسيني به شماره ملي ۰۹۲۰۳۵۳۰۰۲ ـ احمد باباعلي به شماره ملي ۰۰۴۸۷۹۶۰۰۱ ـ عباس برنجي اردستاني به شماره ملي ۱۱۸۹۳۲۱۱۲۲ ـ ليلا انگيزه به شماره ملي ۶۱۲۹۸۶۴۴۹۳ به سمت اعضاي علي البدل هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند سيدهادي جوادپور به شماره ملي ۰۹۳۸۰۱۱۵۹۶ ـ مسعود بوربور به شماره ملي ۰۰۷۳۰۷۷۰۵۴ ـ جواد دست افکن ازناني به شماره ملي ۱۷۵۳۷۳۵۴۳۲ به سمت بازرسين اصلي و زينب غلامي به شماره ملي ۲۹۷۱۸۵۶۷۰۴ ـ پرستو صادقي به شماره ملي ۳۸۳۸۳۶۱۶۸۷ به سمت بازرسين علي البدل براي مدت يکسال مالي انتخاب گرديدند روزنامه کثيرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد ترازنامه و حساب سود و زيان منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ به تصويب رسيد
پ۹۸۱۰۰۴۴۷۸۲۵۷۸۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

آگهي تغييرات كانون هموفيلي ايران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲
شماره روزنامه: ۲۱۶۵۳  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۸
تاریخ روزنامه:۱۳۹۸/۴/۲۷
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۸۲۲۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۴/۱۷
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۸۰۴۱۷۸۳۵۵۱۲۶۲۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۷ بموجب مجوز شماره ۵۵۱۱۹ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ وزارت کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد: - روزنامه کثيرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. - صورت هاي مالي منتهي به سال مالي ۱۳۹۶ به تصويب رسيد. - سيد عباس کشفي به شماره ملي ۰۰۵۶۳۰۵۱۹۲ و سيد هادي جواد پور به شماره ملي ۰۹۳۸۰۱۱۵۹۶ و زينب غلامي به شماره ملي ۲۹۷۱۸۵۶۷۰۴ بعنوان بازرسين اصلي و سيد ابوالفضل آکوچکيان به شماره ملي ۱۲۸۱۶۴۱۳۱۶ و محسن اسماعيلي به شماره ملي ۱۵۳۱۵۷۱۲۸۱ بعنوان بازرسين علي البدل موسسه براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند.
پ۹۸۰۴۱۷۸۳۵۵۱۲۶۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري

آگهي تغييرات كانون هموفيلي ايران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲
 شماره روزنامه: ۲۱۳۱۸  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۳۳
تاریخ روزنامه:۱۳۹۷/۲/۳۱
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۴۲۱۶
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۷/۲/۲۴
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۰۲۲۴۶۸۵۳۱۹۳۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۵۴۲ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۷ وزارت کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتهاي مالي منتهي به پايان سال مالي ۱۳۹۵ به تصويب رسيد ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهي هاي کانون انتخاب گرديد ـ سيد عباس کشفي به کدملي۰۰۵۶۳۰۵۱۹۲ و عليرضا رحمانيان به کدملي۲۴۷۱۷۰۸۰۳۱ و سيدابوالفضل اکوچکيان به کدملي ۱۲۸۱۶۴۱۳۱۶ به عنوان بازرسان اصلي و پرستو صادقي به کدملي۳۸۳۸۳۶۱۶۸۷ و سيد محمدخباز حسيني به کدملي۰۹۲۰۳۵۳۰۰۲ به عنوان بازرسان علي البدل براي مدت يکسال مالي انتخاب گرديدند
پ۹۷۰۲۲۴۶۸۵۳۱۹۳۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

آگهي تغييرات كانون هموفيلي ايران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲
شماره روزنامه: ۲۱۳۱۷  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۵
تاریخ روزنامه:۱۳۹۷/۲/۳۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۰۰۵۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۷/۲/۹
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۷۰۲۰۹۳۰۳۷۲۰۳۱۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۰۴۲۲۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۶ وزارت کشورتصميمات ذيل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتي تهران به آدرس تهران ـ بخش مرکزي ـ شهر تهران ـ دانشگاه تهران ـ خيابان وصال شيرازي ـ کوچه شهيد عباس شفيعي ـ پلاک ۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستي ۱۴۱۷۸۶۳۹۳۱ تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گرديد.
پ۹۷۰۲۰۹۳۰۳۷۲۰۳۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري

آگهي تغييرات كانون هموفيلي ايران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲
 شماره روزنامه: ۲۱۱۹۵  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۴۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۶/۹/۲۵
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۱۰۱۷۳۱
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۶/۹/۱۸
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۶۰۹۱۸۴۴۳۱۶۷۶۰۱

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۳۷۷۶۵ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۶ وزارت کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاي عباس برنجي با شماره ملي ۱۱۸۹۳۲۱۱۲۲به سمت نائب رئيس دوم هيات مديره تعيين گرديد
پ۹۶۰۹۱۸۴۴۳۱۶۷۶۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

آگهي تغييرات كانون هموفيلي ايران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲
شماره روزنامه: ۲۱۰۴۲  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۹
تاریخ روزنامه:۱۳۹۶/۳/۱۸
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۱۵۱۵
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۶/۳/۹
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۶۰۳۰۹۵۶۳۸۰۰۶۳۹

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۶۶۲۳مورخ ۲۱/۱/۹۶ وزارت کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاي اسمعيل جعفري عراقي ش م ۰۶۳۹۲۸۱۸۷۷به عنوان رئيس هيئت مديره آقاي امير طراوت ش م۰۰۵۱۱۰۷۶۸۶ به عنوان نايب رئيس اول هيئت مديره آقاي امين ترکش ش م ۲۲۹۲۰۰۸۵۲۱ به عنوان نايب رئيس دوم هيئت مديره آقاي احمد معتمد الشريعتي ش م ۰۸۱۹۱۰۳۱۲۸به عنوان خزانه دار ـ آقاي ميرولايت الدين هاشمي کليبر ش م ۵۱۹۹۵۸۸۷۳۷به عنوان دبير هيئت مديره خانم رضوان اردشيري ش م ۲۲۹۵۳۴۳۳۷۲به مدت دوسال به عنوان مديرعامل انجمن انتخاب گرديدند. کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور کانون با امضاي رئيس هيئت مديره و در غياب او نايب رئيس اول هيئت مديره و در صورت نبود نايب رئيس اول، نايب رئيس دوم بعلاوه خزانه دار و مهر کانون معتبر خواهد بود. کليه اسناد و اوراق مالي و تعهداور کانون در حوزه جغرافيايي هر استان با امضاء مدير دفتر نمايندگي و خزانه دار کانون هموفيلي ايران و در شرايط عدم حضور خزانه دار با رعايت تبصره يک معتبر است تبصره ۲۰ ـ ۸ ـ ۱: در صورت عدم حضور خزانه در کليه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاي رئيس هيئت مديره و يکي از نواب رئيس معتبر است
پ۹۶۰۳۰۹۵۶۳۸۰۰۶۳۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

آگهي تغييرات كانون هموفيلي ايران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲
شماره روزنامه: ۲۱۰۴۲  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۹
تاریخ روزنامه:۱۳۹۶/۳/۱۸
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۱۴۸۶
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۶/۳/۹
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۶۰۳۰۹۸۸۲۲۰۰۵۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۶۶۲۳مورخ ۲۱/۱/۹۶ وزارت کشور تصميمات ذيل اتخاذ شد:اعضاي هيات مديره به مدت دو سال به شرح ذيل تعيين گرديدند: اسمعيل جعفري عراقي ش م ۰۶۳۹۲۸۱۸۷۷ وسيداحمد معتمد الشريعتي ش م ۰۸۱۹۱۰۳۱۲۸ و کورش ماله مير ش م ۳۲۵۷۶۶۵۳۸۵ وامير طراوت ش م ۰۰۵۱۱۰۷۶۸۶ وسيدعلي طباطبائي مشهدي ش م ۰۹۳۹۹۸۷۸۴۶۱ ورضوان اردشيري ش م ۲۲۹۵۳۴۳۳۷۲ وعباس برنجي اردستاني ش م ۱۱۸۹۳۲۱۱۲۲ وميرولايت الدين هاشمي کليبر ش م ۵۱۹۹۵۸۸۷۳۷ حسن هاشمي ش م ۱۲۹۱۰۰۰۲۱۶ وامين ترکش ش م ۲۲۹۲۰۰۸۵۲۱ وفرنگيس سلماسي ش م ۰۸۱۹۶۴۰۵۳۰ بعنوان اعضاي اصلي و فاطمه شيدايي ش م ۰۰۳۰۱۵۳۸۴۰ واحمد بختياري زاده ش م ۱۹۷۱۶۵۰۴۷۱ سعيد برپروشان ش م ۰۰۵۰۵۹۹۶۲۳ وسهيل اميري ش م ۰۰۵۹۹۸۳۹۴۹ بعنوان اعضاي علي البدل تعيين گرديدند. وبازرسان اصلي و علي البدل نيز به مدت يکسال به شرح ذيل تعيين گرديدند:سيدعباس کشفي ش م ۰۰۵۶۳۰۵۱۹۲ وعليرضا رحمانيان ش م ۲۴۷۱۷۰۸۰۳۱ وسيدابوالفضل آکوچکيان ش م ۱۲۸۱۶۴۱۳۱۶ به عنوان بازرسان اصلي و سيدهادي جوادپور ش م ۰۹۳۸۰۱۱۵۹۶ وعلي رجبي زنگي ش م ۱۳۸۰۳۵۱۲۶۱ بعنوان بازرسان علي البدل تعيين گرديدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي کانون تعيين گرديد
پ۹۶۰۳۰۹۸۸۲۲۰۰۵۰۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

آگهي تغييرات کانون هموفيلي ايران شماره ثبت ۸۵۹ شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲
شماره روزنامه: ۲۰۱۷۵  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۲۰
تاریخ روزنامه:۱۳۹۳/۳/۲۴
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۰۹۵۸
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۳/۳/۱۱
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۱۸۳۳۰۹۸

باستناد صورت جلسه هيئت مديره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۲۳۱۳ مورخ ۹/۲/۹۳ وزارت کشور معاون امور سازمانهاي مردم نهاد مرکز امور اجتماعي و فرهنگي تصميمات ذيل اتخاذ شد:
آقاي کوروش ماله مير به ش.م ۳۲۵۷۶۶۵۳۸۵ به عنوان مديرعامل و آقاي جعفري عراقي به ش.م ۰۶۳۹۲۸۱۸۷۷ به سمت رياست هيئت مديره و آقاي امير طراوت به ش.م ۰۰۵۱۱۰۷۶۸۶ به سمت نايب رئيس اول و آقاي منوچهر ايوبي به ش.م ۲۲۹۸۸۳۱۴۸۳ به سمت نايب رئيس دوم و سيد احمد معتمد الشريعتي به ش.م ۰۸۱۹۱۰۳۱۲۸ به سمت خزانه دار و آقاي ميرولايت الدين هاشمي کلبير به ش.م ۵۱۹۹۵۸۸۷۳۷ به سمت دبير هيئت مديره انتخاب گرديدند.
پ۱۸۳۳۰۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري

آگهي تصميمات کانون هموفيلي ايران ثبت شده به شماره ۸۵۹ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲
 شماره روزنامه: ۱۹۸۶۵  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۲۳
تاریخ روزنامه:۱۳۹۲/۲/۲۸
شماره نامه اداره ثبت: ۲۵۰۳۰/۹۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۲/۲/۱۵
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۱۶۴۲۴۲۴

طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ۲۹/۲/۹۲ اعضاء هيئت مديره براي بقيه مدت تصدي هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند: مير ولايت الدين هاشمي کلپر به ش.م۵۱۹۹۵۸۸۷۳۷ به سمت دبير هيئت مديره و امين ترکش به ش.م۲۲۹۲۰۰۸۵۲۱ به سمت نايب رئيس اول هيئت مديره و فاطمه شيدايي به ش.م۰۰۳۰۱۵۳۸۴۰ به سمت نايب رئيس دوم و اسماعيل جعفري عراقي به ش.م۰۶۳۹۲۸۱۸۷۷ به سمت رئيس هيئت مديره و امير طراوت به ش.م۰۰۵۱۱۰۷۶۸۶ به سمت خزانه دار و کوروش مال مير به ش.م۰۰۳۲۵۷۶۶۵۳۸۵ به سمت مديرعامل عضو هيئت مديره تعيين گرديدند. امضاء کليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و غيره با امضاء رئيس هيئت مديره و در غياب او نايب رئيس اول يا دوم بعلاوه خزانه دار و در صورت عدم حضور خزانه دار با امضاء رئيس هيئت مديره و يکي از نواب و مهر کانون معتبر است کليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور در کانون در حوزه جغرافيايي هر استان با امضاي مسئول دفتر نمايندگي و خزانه دار کانون هموفيلي ايران و در شرايط عدم حضور خزانه دار با امضاي رئيس و يکي از نواب رئيس و مهر کانون معتبر است.
پ۱۶۴۲۴۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري 

آگهي تغييرات کانون هموفيلي ايران سهامي خاص بشماره ثبت ۸۵۹ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۱۰۶۱۶۲
شماره روزنامه: ۱۹۸۳۹  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۸
تاریخ روزنامه:۱۳۹۲/۱/۲۸
شماره نامه اداره ثبت: ۲۵۶۷۶۲/۹۱
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۱۶۲۷۳۶۸

طبق صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۶/۱۱/۹۱ فاطمه شيدايي به ک م ۰۰۳۰۱۵۳۸۴۰ بسمت رئيس هيئت مديره و فرنگيس سلماسي به ک م ۰۸۱۹۶۴۰۵۳۰ به سمت نايب رئيس اول هيئت مديره و مير ولايت الدين هاشمي کليبر به ک م ۵۱۹۹۵۸۸۷۳۷ به سمت نايب دوم رئيس هيئت مديره امير طراوت به ک م ۰۰۵۱۱۰۷۶۸۶ بسمت خزانه دار و کورش ماله مير به ک م ۳۲۵۷۶۶۵۳۸۵ بسمت عضو هيات مديره اصلي و مديرعامل و اسماعيل جعفري به ک م ۰۶۳۹۲۸۱۸۷۷ بسمت منشي براي بقيه تصدي انتخاب گرديدند حق امضاء کليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات کانون با امضا رئيس هيئت مديره و در غياب او نايب رئيس اول يا دوم بعلاوه خزانه دار و در صورت عدم حضور خزانه دار با امضا رئيس هيئت مديره و يکي از نواب و مهر کانون معتبر است کليه مفاد و اوراق مالي و تعهدآور کانون در حوزه جغرافيايي هر استان با امضا مسئول دفتر نمايندگي و خزانه دار کانون هموفيلي ايران و در شرايط عدم حضور خزانه دار با امضاي رئيس و يکي از نواب رئيس و مهر کانون معتبر است.
پ۱۶۲۷۳۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري 

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

خیریه های مرتبط