آمار و اطلاعات

در صورتی که مددکار یا متصدی نهاد خیریه‌ای هستید و یا قصد دارید کمکی به محرومان داشته باشید، اگر نگاهی به داده‌های کمّیِ رخدادهای سراسر جهان داشته باشید می‌توانید هدفمندتر و با تیزبینی بیشتری به امرِ خیر بپردازید. همچنین این شیوه باعث می‌شود که در راه تحقق عدالت اجتماعی و کمک به محرومان، هر بودجه‌ی به نظر کوچک تاثیری بزرگ و لبخندی شیرین بر لبان یک هم‌نوع بنشاند.

در این بخش مقاله‌هایی را خدمت شما عزیزان ارائه می‌کنیم که همکاران ما به صورت به روز از منابع معتبر داخلی و خارجی و ارگان‌های دولتی و مردم‌نهاد جمع‌آوری و ترجمه کرده‌اند. همچنین کارشناسان مجموعه‌ی خیر ایران با تحلیل این داده‌های کمی راهکارهایی را جهتِ تقدیم کردن خدمتِ شما فراهم کرده‌اند که بتوانید بهترین روشی که می‌خواهید و می‌توانید را جهت مدد رساندن برگزینید.

لزومی ندارد که شما یک فرد باشید تا این اطلاعات برای شما کارآمد باشد. اگر یک سازمان یا خیریه هستید می‌توانید با مطالعه‌ی مقالات تهیه شده ایده بگیرید و برای اجرایی کردنِ آن اقدام کنید. خیرماندگار همواره مشتاق رشد دادن و هدفمند کردنِ امرِ خیر بوده و هیچ تاکیدی بر انحصار امرِ خیر تحت نام خود را ندارد.


آمار کمک مالی دولت بریتانیا به مؤسسات خیریه‌

در این مقاله، نوسان کمک‌های دولتی به‌عنوان دومین منبع تأمین مالی مؤسسات خیریه‌ی کوچک بررسی می‌شود.

24 اسفند 1402 24 اسفند 1402

آمار مؤسسه‌ی خیریه‌ی NCVO

در مطلب پیش رو، مؤسسه‌ی خیریه‌ی NCVO معرفی و خدمات، اولویت‌های کلیدی، میزان درآمد و امور مالی آن به صورت جداول عددی مطرح می‌شود.

24 اسفند 1402 24 اسفند 1402

آمار میزان خدمات عمومی مؤسسات خیریه

در این مقاله، تعداد خیریه‌هایی که خدمات عمومی ارائه می‌کنند، ارزش درآمد دولت برای خیریه‌های کوچک و میزان سود و زیان این خیریه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

23 اسفند 1402 23 اسفند 1402

تأثیر کووید-19 بر مؤسسات خیریه‌ی کوچک

ما در این مقاله، قصد داریم  اثر بحران کووید-19 بر روند خدمات، درآمد و هزینه‌های حقوق و دستمزد خیریه‌های کوچک را با رسم نمودارهای درصدی نشان دهیم.

23 اسفند 1402 23 اسفند 1402

آمار مرکز تحقیقات دیجیتال Small Charites Data

در این مطلب  Small Charites Data که یک مرکز تحقیقات دیجیتال است و بهترین داده‌های موجود در مورد مؤسسات خیریه‌ی کوچک در بریتانیا را گرد هم می‌آورد، بررسی می‌شود.

22 اسفند 1402 22 اسفند 1402

داده‌های خیریه‌ها بر حسب چه «سالی» ارزیابی می‌شوند؟

ما در این مقاله قصد داریم پنج نوع مختلف: سال تقویمی، سال مالی، سال فرم، سال پردازش و سال گزارش را که داده‌های خیریه‌ها بر حسب آنها ارزیابی می‌شوند را توضیح دهیم.

22 اسفند 1402 22 اسفند 1402

میزان تأثیر تورم بر کمک‌های مالی 2023

در این مطلب، طبق نظرسنجی که در سال 2023 انجام شد، میزان اثرگذاری تورم بر اعطای کمک‌های مالی با رویکرد آماری بررسی می‌شود.

21 اسفند 1402 21 اسفند 1402

خیریه‌ی Candid، ارزیاب بخش اجتماعی خیریه‌ها

در این مقاله، خیریه‌ی غیرانتفاعی Candid که جامع‌ترین داده‌ها و بینش‌ها را در مورد بخش اجتماعی خیریه‌ها ارائه می‌دهد، معرفی می‌شود.

21 اسفند 1402 21 اسفند 1402

آمار خیریه‌ی Give Directly

Give Directly یک خیریه‌ی غیرانتفاعی است که به اهداکنندگان امکان می‌دهد مستقیماً به فقیرترین خانواده‌های جهان پول نقد ارسال کنند.

16 اسفند 1402 16 اسفند 1402

آمار خیریه‌های برتر حامی بی‌خانمان‌ها

مقاله‌ی پیش رو دربردارنده‌ی 5 خیریه‌ی برتر آمریکا که مسکن موقت، برنامه‌های پیشگیری از اخراج، و مسکن ارزان‌قیمت به بی‌خانمان‌ها ارائه می‌کنند، است.

15 اسفند 1402 15 اسفند 1402