گفت و گو

مجموعه اطلس خیر ایران با هدف گردآوری آراء صاحبان نظر حوزه خیرخواهی و بررسی این دیدگاه‌ها در زمینه بهبود وضعیت خیرخواهی در ایران، تقویت نقاط قوت و کمرنگ کردن نقاط ضعف؛ با فعالین این حوزه و همچنین مدیران مسئول خیریه‌ها، کارمندان ارشد و پژوهشگران مصاحبه کرده و در نهایت به جهت دسترسی علاقه‌مندان، آنها را در قالب گفت‌و‌گو در سایت مجموعه منتشر کرده است.

مصاحبه با میثم ترکمان

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای میثم ترکمان، مدیرعامل خیریه توان‌یاران صبح الوند

10 آبان 1402 10 آبان 1402

مصاحبه با امیرعلی بابایی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای امیرعلی بابایی، مدیرعامل خیریه صدای سلامت

08 آبان 1402 08 آبان 1402

مصاحبه با مرتضی کشاورز

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای مرتضی کشاورز، مدیرعامل مرکز نیکوکاری مسجد امام موسی بن جعفر (ع)

06 آبان 1402 06 آبان 1402

مصاحبه با فرهاد احمدی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای فرهاد احمدی، مدیرعامل خیریه عدالت و برابری کردستان

03 آبان 1402 03 آبان 1402

مصاحبه با امیرحسین جمالی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای امیرحسین جمالی، مدیرعامل خیریه سماع فجر

01 آبان 1402 01 آبان 1402

مصاحبه با ادریس رحمانی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای ادریس رحمانی، مدیرعامل خیریه ئاسوی روناک هه ژاران

29 مهر 1402 29 مهر 1402

مصاحبه با ابوالفضل حق‌شناس

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای ابوالفضل حق‌شناس، مدیرعامل خیریه شهید حاج قاسم سلیمانی

25 مهر 1402 25 مهر 1402

مصاحبه با فرزاد رستمی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای فرزاد رستمی، معاون اجرایی خیریه دارالاحسان

23 مهر 1402 23 مهر 1402

مصاحبه با فرزانه غلامی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با خانم فرزانه غلامی، رئیس هیئت‌مدیره خیریه پویندگان مهر

18 مهر 1402 18 مهر 1402

مصاحبه با عادل کرمی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای عادل کرمی، مدیرعامل خیریه تلاشگران سروش زندگی

16 مهر 1402 16 مهر 1402