گفت و گو

مجموعه اطلس خیر ایران با هدف گردآوری آراء صاحبان نظر حوزه خیرخواهی و بررسی این دیدگاه‌ها در زمینه بهبود وضعیت خیرخواهی در ایران، تقویت نقاط قوت و کمرنگ کردن نقاط ضعف؛ با فعالین این حوزه و همچنین مدیران مسئول خیریه‌ها، کارمندان ارشد و پژوهشگران مصاحبه کرده و در نهایت به جهت دسترسی علاقه‌مندان، آنها را در قالب گفت‌و‌گو در سایت مجموعه منتشر کرده است.

مصاحبه با اکبر اخوان مقدم

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای اکبر اخوان مقدم، مدیرعامل خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)

06 خرداد 1403 06 خرداد 1403

مصاحبه با علیرضا اشکبوس

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با آقای علیرضا اشکبوس، معاون اجرایی خیریه و دارالشفاء ثامن‌الائمه (علیه السلام)

30 ارديبهشت 1403 30 ارديبهشت 1403

مصاحبه با داوود ترابی

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با آقای داوود ترابی، مدیرعامل انجمن خیریه‌ی درمانی ام اس اصفهان

19 ارديبهشت 1403 19 ارديبهشت 1403

مصاحبه با سلطنت رئیسی

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم سلطنت رئیسی، مدیرعامل مرکز نیکوکاری حضرت زینب (س)

16 ارديبهشت 1403 16 ارديبهشت 1403

مصاحبه با کمال نصیری‌فرد

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با آقای کمال نصیری‌فرد، خبرنگار و فعال اجتماعی

13 ارديبهشت 1403 13 ارديبهشت 1403

مصاحبه با سید محمد علوی

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با آقای سید محمد علوی، مدیرعامل خیریه‌ی فاطمیه

09 ارديبهشت 1403 09 ارديبهشت 1403

مصاحبه با زهرا اقطار

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم زهرا اقطار، عضو هیئت مدیره‌ی انجمن سخن شیرین و مهر شادی و انجمن مددکاران اجتماعی یاری‌رسان وحدت و امید

05 ارديبهشت 1403 05 ارديبهشت 1403

مصاحبه با سمیه یخچالی

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم سمیه یخچالی، مدیرعامل جمعیت حمایت از کودکان مهر زنده‌رود

02 ارديبهشت 1403 02 ارديبهشت 1403

مصاحبه با رضا نوری

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با آقای رضا نوری، مسئول گروه جهادی شهید کاظمی

29 فروردین 1403 29 فروردین 1403

مصاحبه با محمد زارعان

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با آقای محمد زارعان، مدیرعامل جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتی (جانا)

26 فروردین 1403 26 فروردین 1403