گفت و گو

مجموعه اطلس خیر ایران با هدف گردآوری آراء صاحبان نظر حوزه خیرخواهی و بررسی این دیدگاه‌ها در زمینه بهبود وضعیت خیرخواهی در ایران، تقویت نقاط قوت و کمرنگ کردن نقاط ضعف؛ با فعالین این حوزه و همچنین مدیران مسئول خیریه‌ها، کارمندان ارشد و پژوهشگران مصاحبه کرده و در نهایت به جهت دسترسی علاقه‌مندان، آنها را در قالب گفت‌و‌گو در سایت مجموعه منتشر کرده است.

مصاحبه با زهره رحیمی

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم زهره رحیمی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق بیماران همدان

06 آذر 1402 06 آذر 1402

مصاحبه با نشمی یدی

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم نشمی یدی، جمعیت حضرت علی اصغر (ع) استان کرمانشاه

04 آذر 1402 04 آذر 1402

مصاحبه با صدیقه خمسه

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم صدیقه خمسه، مدیرعامل مرکز نیکوکاری شریفیه

01 آذر 1402 01 آذر 1402

مصاحبه با ریحانه سادات جزایری

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با خانم ریحانه سادات جزایری، مدیرعامل مرکز نیکوکاری نفس

27 آبان 1402 27 آبان 1402

مصاحبه با سودمند ساعدپناه

مصاحبه‌ی سیمای نیکوکاری با آقای سودمند ساعدپناه، مدیرعامل خیریه‌ی ساناهی

25 آبان 1402 25 آبان 1402

مصاحبه با دکتر محمدصادق صبا

مصاحبه سیمای نیکوکاری با دکتر محمدصادق صبا، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان همدان

23 آبان 1402 23 آبان 1402

مصاحبه با سیدجلیل ابراهیمی‌منش

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای سیدجلیل ابراهیمی‌منش، مدیرعامل خیریه امدادگران عاشورا استان کرمانشاه

21 آبان 1402 21 آبان 1402

مصاحبه با احمد نوروزی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای احمد نوروزی، مسئول بایگانی و عضو شورای سیاست‌گذاری خیریه مکس

18 آبان 1402 18 آبان 1402

مصاحبه با اسعد بازشاهی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای اسعد بازشاهی، رئیس هیئت مدیره خیریه مراد انصار

16 آبان 1402 16 آبان 1402

مصاحبه با سعید یوسفی

مصاحبه سیمای نیکوکاری با آقای سعید یوسفی، مدیرعامل جمعیت مردم‌نهاد سلوی

14 آبان 1402 14 آبان 1402