گفت و گو

مجموعه اطلس خیر ایران با هدف گردآوری آراء صاحبان نظر حوزه خیرخواهی و بررسی این دیدگاه‌ها در زمینه بهبود وضعیت خیرخواهی در ایران، تقویت نقاط قوت و کمرنگ کردن نقاط ضعف؛ با فعالین این حوزه و همچنین مدیران مسئول خیریه‌ها، کارمندان ارشد و پژوهشگران مصاحبه کرده و در نهایت به جهت دسترسی علاقه‌مندان، آنها را در قالب گفت‌و‌گو در سایت مجموعه منتشر کرده است.

مصاحبه با دکتر کامبیز قهرمانی

مصاحبه محیط خیرخواهی با دکتر کامبیز قهرمانی؛ رئیس اداره روابط عمومی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر

مصاحبه با دکتر فرح جمالی

مصاحبه محیط خیرخواهی با  فرح جمالی؛ مدیر عامل خیریه روزبه شهر زنجان

مصاحبه با مهدی توسلی

مصاحبه محیط خیرخواهی با  مهدی توسلی، مدیر روابط عمومی بنیاد خیریه آلاء

مصاحبه با دکتر شهلا طاهری

مصاحبه محیط خیرخواهی با دکتر شهلا طاهری؛ مدیر عامل خیریه ترنم مهر باران شهر زنجان

مصاحبه مهناز صنعت کار

مصاحبه محیط خیرخواهی با خانم مهناز صنعت‌کار؛ مدیر کمیته تبلیغات خیریه مهرانه شهر زنجان

مصاحبه با ابراهیم مدحت

مصاحبه محیط خیرخواهی با آقای ابراهیم مدحت، مدیرعامل خیریه شمیم اردیبهشت شهر زنجان

مصاحبه با حجت الاسلام علی دیانی

مصاحبه محیط خیرخواهی با حجت‌الاسلام علی دیانی؛ مدیر عامل بنیاد خیریه آلاء

گفت و گو گفت و گو
30 ارديبهشت 1402 30 ارديبهشت 1402

مصاحبه با آقای مجید ولی محمدی

مصاحبه با آقای مجید ولی‌محمدی؛ مدیر سامانه خیر ایران و مدیر عامل خیریه ویکی نیکی

گفت و گو گفت و گو
29 ارديبهشت 1402 29 ارديبهشت 1402

مصاحبه با نسیم یادگار

مصاحبه محیط خیرخواهی با خانم دکتر نسیم یادگار، مدیرعامل خیریه مانیز

گفت و گو گفت و گو
24 ارديبهشت 1402 24 ارديبهشت 1402

مصاحبه با احمد هوشنگی

مصاحبه محیط خیرخواهی با احمد هوشنگی، مدیرعامل خیریه حامی

گفت و گو گفت و گو
23 ارديبهشت 1402 23 ارديبهشت 1402