گفت و گو

مجموعه اطلس خیر ایران با هدف گردآوری آراء صاحبان نظر حوزه خیرخواهی و بررسی این دیدگاه‌ها در زمینه بهبود وضعیت خیرخواهی در ایران، تقویت نقاط قوت و کمرنگ کردن نقاط ضعف؛ با فعالین این حوزه و همچنین مدیران مسئول خیریه‌ها، کارمندان ارشد و پژوهشگران مصاحبه کرده و در نهایت به جهت دسترسی علاقه‌مندان، آنها را در قالب گفت‌و‌گو در سایت مجموعه منتشر کرده است.

مصاحبه با دکتر رضا درمان

مصاحبه محیط خیرخواهی با دکتر رضا درمان؛ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه

گفت و گو گفت و گو
15 ارديبهشت 1402 15 ارديبهشت 1402

مصاحبه با دکتر اشکان تقی‌پور

مصاحبه محیط خیرخواهی با اشکان تقی‌پور؛ مدیرعامل خیریه نیک گامان جمشید تهران

گفت و گو گفت و گو
14 ارديبهشت 1402 14 ارديبهشت 1402

مصاحبه با نفیسه علوی

مصاحبه محیط خیرخواهی با خانم نفیسه علوی، کارمند ارشد جمعیت طلوع بی نشان‌ها

گفت و گو گفت و گو
14 ارديبهشت 1402 14 ارديبهشت 1402

مصاحبه با خانم پوراندخت بنیادی

مصاحبه محیط خیرخواهی با خانم پوراندخت بنیادی؛مدیرعامل کانون خیریه سندرم داون ایران

گفت و گو گفت و گو
13 ارديبهشت 1402 13 ارديبهشت 1402

مصاحبه با احمد طهماسبی سردارآبادی

مصاحبه محیط خیرخواهی با احمد طهماسبی سردارآبادی؛ مدیرعامل مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت

گفت و گو گفت و گو
12 ارديبهشت 1402 12 ارديبهشت 1402

مصاحبه با حجت الاسلام سید هاشم حسینی المدنی

مصاحبه محیط خیرخواهی با حجت الاسلام سید هاشم حسینی المدنی، معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران

گفت و گو گفت و گو
11 ارديبهشت 1402 11 ارديبهشت 1402

مصاحبه با زهرا شرافت

مصاحبه محیط خیرخواهی با زهرا شرافت؛ مسئول خیریه نسیم رضوان شهر خورشید

گفت و گو گفت و گو
09 ارديبهشت 1402 09 ارديبهشت 1402

مصاحبه با امیرحسین صانعی موسوی

مصاحبه محیط خیرخواهی با امیرحسین صانعی موسوی، مدیرعامل موسسه خیریه پیام امید

گفت و گو گفت و گو
07 ارديبهشت 1402 07 ارديبهشت 1402

مصاحبه دکتر محمدصالح طیب نیا

مصاحبه محیط خیرخواهی با دکتر محمدصالح طیب‌نیا، رئیس پژوهشکده آلاء

گفت و گو گفت و گو
07 ارديبهشت 1402 07 ارديبهشت 1402

مصاحبه با یونس شیراوند

مصاحبه محیط خیرخواهی با یونس شیراوند؛ مدیر عامل خیریه امین آراسته

گفت و گو گفت و گو
06 ارديبهشت 1402 06 ارديبهشت 1402