گفت و گو

مجموعه اطلس خیر ایران با هدف گردآوری آراء صاحبان نظر حوزه خیرخواهی و بررسی این دیدگاه‌ها در زمینه بهبود وضعیت خیرخواهی در ایران، تقویت نقاط قوت و کمرنگ کردن نقاط ضعف؛ با فعالین این حوزه و همچنین مدیران مسئول خیریه‌ها، کارمندان ارشد و پژوهشگران مصاحبه کرده و در نهایت به جهت دسترسی علاقه‌مندان، آنها را در قالب گفت‌و‌گو در سایت مجموعه منتشر کرده است.

مصاحبه با آقای مهندس اصغر وثوق

مصاحبه محیط خیرخواهی با  مهندس اصغر وثوق؛ مدیرعامل خیریه مهرانه شهر زنجان

گفت و گو گفت و گو
30 ارديبهشت 1402 30 ارديبهشت 1402

مصاحبه با خانم ملیحه قدیمی

مصاحبه محیط خیرخواهی با ملیحه قدیمی؛ مدیر کمیته مددکاری خیریه مهرانه شهر زنجان

گفت و گو گفت و گو
31 ارديبهشت 1402 31 ارديبهشت 1402

مصاحبه با آقای مجتبی شهامی

مصاحبه محیط خیرخواهی با مجتبی شهامی، مدیر روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان

مصاحبه با فریبا امیراصلانی

مصاحبه محیط خیرخواهی با خانم فریبا امیراصلانی؛ مدیرعامل خیریه پرتو مهر یزدان

مصاحبه با محمدرضا طهماسبی

مصاحبه محیط خیرخواهی با محمدرضا طهماسبی، مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی زنجان

مصاحبه با آقای بهروز کاوندی

مصاحبه محیط خیرخواهی با آقای بهروز کاوندی؛ مسئول کمیته‌های شهرستان‌ها و جذب کمک‌های مالی و بنر و آموزش تحصیلی و ورزش خیریه مهرانه شهر زنجان

مصاحبه با آقای جهاندیده

مصاحبه محیط خیرخواهی با آقای جهاندیده؛ مدیرعامل خیریه فردای روشن شیراز

مصاحبه با دکتر حبیب شریف

مصاحبه محیط خیرخواهی با دکتر حبیب شریف؛ مدیر عامل مجمع خیران نخبه پرور فارس

مصاحبه با دکتر کامبیز قهرمانی

مصاحبه محیط خیرخواهی با دکتر کامبیز قهرمانی؛ رئیس اداره روابط عمومی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر

مصاحبه با دکتر فرح جمالی

مصاحبه محیط خیرخواهی با  فرح جمالی؛ مدیر عامل خیریه روزبه شهر زنجان