اعتیاد موجب از دست دادن سلامت و در عین حال کاهش کارآییِ فرد می‌شود. حتی در برخی موارد اعتیاد به مواد مخدر موجب مرگِ فردِ معتاد می‌شود. هنگامی که شخصی دچار اعتیاد می‌شود نه تنها زندگی خودش بلکه زندگی خانواده و نزدیکانش هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

برخی سازمان‌های مردم نهاد آسیبِ اعتیاد را مورد بررسی قرار می‌‍دهند و تلاش می‌کنند به آن رسیدگی کنند.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی که روی اعتیاد به عنوانِ آسیبی که گروه هدفشان دارد تمرکز دارند را در دسته‌بندی آسیب گروه هدف قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

نوید احسان نیکو

موسسه نوید احسان نیکو در سال 1391 فعالیت خود را با هدف مشاوره و مددکاری آغاز کرد.


استان قم
بهداشت و درمان

ترک اعتیاد یاران سرحد خاش

موسسه ترک اعتیاد یاران سرحد خاش در سال 1390 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت مبتلایان به اعتیاد آغاز کرد.


استان سیستان و بلوچستان
بهداشت و درمان

خیریه وحدت گمیشان

خیریه وحدت گمیشان در سال 1383 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آموزشی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی، آغاز کرد.


استان گلستان

راهیان بهبودی گلستان

راهیان بهبودی گلستان در سال 1389 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشت و سلامت به مبتلایان اعتیاد آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان گلستان

مسیر سبز رهایی

موسسه مسیر سبز رهایی در سال 1385فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مبتلایان اعتیاد آغاز کرد.


بهداشت و درمان
استان گلستان