برخی خیریه‌ها روی یک آسیب خاص تمرکز نمی‌کنند بلکه تمام این آسیب‌ها دارای ریشه در نیازِ مالی می‌بینند. این موسسات نیکوکاری به جای آن که تمرکزِ خود را روی آسیب‌های خردِ خانوارِ مددجو بگذارند به رفع معضلات مالی آن‌ها می‌پردازند.

اطلس خیر ایران سازمان‌های مردم نهادی را که به آسیب نیاز مالی می‌پردازند در دسته‌بندی آسیب گروه هدفِ نیاز مالی قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)

نیاز مالی

کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی