145

در سال 1395 تعداد 112 هزار بیمار سرطانی گزارش شده و پیش بینی می‌شود تا 1404 این تعداد به 160 هزار افزایش پیدا کند که به معنای افزایشِ 43 درصدی است. سرطان تنها یکی از بیماری‌های خطرناکی است که هر ساله جان بسیاری از ایرانیان را می‌گیرد.

هر کسی که دچار بیماری می‌شود نیاز به مراقبت و حمایت دارد. گاه تأمین کردنِ این حمایت برای نزدیکانِ فرد فوق‌العاده دشوار و گاه ناممکن می‌شود. برخی خیریه‌ها تمرکز خود را روی آسیبِ بیماری می‌گذارند.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی که روی اعتیاد به عنوانِ آسیبی که گروه هدفشان دارد تمرکز دارند را در دسته‌بندی آسیب گروه هدف قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه بیمارستان حشمتیه سبزوار

موسسه خیریه بیمارستان حشمتیه سبزوار در سال 1397 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان

بنیاد خیریه عدالتیان

بنیاد خیریه عدالتیان در سال 1384 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
بهداشت و درمان

بنیاد خیریه خطیب مسجدی

بنیاد خیریه خطیب مسجدی در سال 1384 فعالیت خود را با هدف مراقبت آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
بهداشت و درمان

خیریه روشنایی به زندگی بیهق

موسسه خیریه روشنایی به زندگی بیهق در سال 1394 فعالیت خود را با هدف آسیب های اجتماعی آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
بهداشت و درمان

انجمن خیریه ام اس نیشابور

انجمن خیریه ام اس نیشابور در سال 1345 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
بهداشت و درمان

رادیو گرافی خیریه مشهد

مرکز رادیو گرافی خیریه مشهد در سال 1345 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
بهداشت و درمان

خیریه بی بی نفیسه گناباد

موسسه خیریه بی بی نفیسه گناباد در سال 1388 فعالیت خود را با هدف امور زنان و خانواده آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره و آموزش