یک توان‌یاب ذهنی تنها کسی نیست که از نیازِ خود آزار می‌بیند. خانوادۀ او نیز هم پای او اذیت می‌شوند و با تمام وجود تلاش می‌‌کنند که فردِ توان‌یاب کم‌تر اذیت شود. یک توان‌یاب ذهنی به کمکی نیاز دارد که بتواند تواناییِ کنترلِ ذهن خود را به دست آورد.

برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد تمرکزِ خود را روی توان‌یابی ذهنی می‌گذارند. اطلس خیر ایران سازمان‌های مردم نهادی را که به این آسیب می‌پردازند در دسته‌بندی آسیب گروه هدفِ توان‌یابی ذهنی قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)

توان‌یابی ذهنی

کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی