یکی از نیازهای اولیۀ انسان پوشاک قلمداد می‌شود. عده‌ای تواناییِ تهیۀ پوشاکِ مناسب را برای خود و خانوادۀ خود ندارند. برخی خیریه‌های به بهانه‌های مختلف پوشاکی را در اختیار این خانوارهای نیازمند قرار می‌دهند تا نیازشان مرتفع شود.

اطلس خیر ایران سازمان‌های مردم نهادی را که به این آسیب می‌پردازند در دسته‌بندی آسیب گروه هدفِ نیاز به پوشاک قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.