گاه نیازها از جنس پولی نیستند و نیاز آن است که کسی به مددجو کمک فکری برساند. برای مثال می‌توان به زوج‌های جوانی اشاره کرد که نیاز به مشاورۀ ازدواج دارند.

اطلس خیر ایران سازمان‌های مردم نهادی را که به آسیب نیاز به مشاوره می‌پردازند در دسته‌بندی آسیب گروه هدفِ نیاز به مشاوره قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.