یکی از نیازهای اولیۀ هر انسان خوراک است. عدم تغذیۀ مناسب می‌تواند بیماری‌های بسیاری را سبب شود. به گفتۀ خانم زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، 12 درصد از کودکان سیستان و بلوچستان و 8 درصد از کودکانِ خراسان جنوبی دچار سوء تغذیه هستند. این موضوع اساسا تاثیر بدی بر سلامت آیندۀ این کودکان خواهد داشت.

برخی خیریه‌ها روی آسیب توانایی تهیۀ خوراک و نیاز به خوراک تمرکز می‌کند که اطلس خیر ایران سازمان‌های مردم نهادی را که به این آسیب می‌پردازند در دسته‌بندی آسیب گروه هدفِ نیاز به خوراک قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.