49

از پایه‌ای‌ترین نیازهای انسان نیاز به سرپناه یا مسکن است. بسیاری در ایران و سراسر جهان به مسکن نیازمندند ولی نمی‌توانند این مشکل را مرتفع کنند. بسیاری هیچ وقت نمی‌توانند به این که روزی چند متر زمین روی این کرۀ خاکی داشته باشند فکر کنند.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی که روی نیاز به مسکن به عنوانِ آسیبی که گروه هدفشان دارد تمرکز دارند را در دسته‌بندی آسیب گروه هدف قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.


(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه ائمه (ع) مهرشهر

موسسه خیریه ائمه (ع) مهرشهر در سال 1392 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


استان البرز

خیریه فاطمه الزهرا (س)

موسسه خیریه فاطمه الزهرا (س) در سال 1377 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انسانی آغاز کرد.


استان البرز

خیریه بهبودی توابین کرج

موسسه خیریه بهبودی توابین کرج در سال 1386 فعالیت خود را با هدف نگهداری و سرپرستی آغاز کرد.


استان البرز
بهداشت و درمان