در حال حاضر ده درصد جمعیت جامعۀ ایران را سالمندان تشکیل می‌دهند. این آمار نسبت به چهل سال قبل دو برابر شده است و پیش‌بینی می‌شود 20 سال بعد تعداد سالمندان به 20 درصد افراد جامعه افزایش یابد.

کهولت سن دردسرهای خودش را دارد و افراد معمولا نمی‌توانند در این سن و سال حتی از پسِ انجام کارهای شخصیِ خودشان بربیایند. 

برخی سازمان‌های مردم نهاد آسیبِ کهولت سن و ناتوانی در رسیدگی به خود را مورد بررسی قرار می‌‍دهند و تلاش می‌کنند به آن رسیدگی کنند.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی که روی کهولت سن و ناتوانی در رسیدگی به خود به عنوانِ آسیبی که گروه هدفشان دارد تمرکز دارند را در دسته‌بندی آسیب گروه هدف قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...