طبق گزارش مرکز آمار ایران در پاییز 1400 نرخ بیکاری جوانانِ 15 تا 24 ساله 23.6 درصد بوده که نسبت به پاییز 1399 یک دهمِ درصد افزایش داشته.

بیکاری معضل اجتماعی شایعی در میان کشورها است. جدای از ارگان‌های دولتی برخی سازمان‌های مردم نهاد هدف خود را بررسی آسیب بیکاری قرار می‌دهند.

اطلس خیر ایران سازمان‌های مردم‌نهادی را که به این آسیب می‌پردازند در دسته‌بندی آسیب گروه هدفِ بیکاری قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.