در سطح جامعه نگاه بدی به کسانی که دچار اعتیاد شده‌اند وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از کسانی که دچار اعتیاد شده‌اند انسان‌هایی شریف و با شخصیت هستند اما این بلا زندگیِ آن‎‌ها را به آشوب کشانده.

خیلی از معتادان به مواد مخدر بارها تلاش کرده‌اند که استعمال مواد را کنار بگذارند که در مواردی موفق و در مواردی ناموفق بوده‌اند. برخی سازمان‌های مردم برای کمک به بازگرداندنِ معتادان به مواد مخدر به زندگی طبیعی تلاش می‌کنند.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی که گروه هدفشان معتادان مواد مخدر است را در این دسته‌بندی قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مجتمع جهادی توکا

مجتمع جهادی توکا در سال 1398با هدف محرومیت زدایی در استان تهران شروع به فعالیت کرده است.


استان تهران
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی
گروه جهادی
دینی و مذهبی