در خانواده‌های پر جمعیت وقتی فرزندانِ خانواده بزرگ می‌شوند و پدر و مادر پا به سن می‌گذارند معمولا نگهداری از والدین به صورت چرخشی انجام می‌شود و هر کدام از فرزندان مدتی به آن‌ها خدمت می‌کند. اما امروز دیگر کم‌تر خانواده‌ای آن چنان پر جمعیت است که تعداد فرزندان زیاد باشد.

برخی از فرزندان وقتی می‌بینند توانایی نگهداری از والدینِ خود را ندارند آن‌ها به خانۀ سالمندان می‌سپارند.

خیریه‌هایی در سراسر جهان حضور دارند که سالمندان را گروهِ هدفِ خود قرار داده‌اند.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی که گروه هدفشان سالمندان هستند را در این دسته‌بندی قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مجتمع جهادی توکا

مجتمع جهادی توکا در سال 1398با هدف محرومیت زدایی در استان تهران شروع به فعالیت کرده است.


استان تهران
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی
گروه جهادی
دینی و مذهبی