1512

در اکثر خانوارهای ایرانی یک پدر حضور دارد که سرپرستی خانوار را بر عهده می‌گیرد. گاه به دلایل معمول مانند درگذشت زودهنگامِ پدر، جدایی والدین یا معلولیتِ پدر، زن یا همان رکنِ مادرِ خانواده مسئولیت سرپرستی را بر عهده می‌گیرد اما بارِ سرپرستیِ خانوار باری سنگین است بر دوش یک خانم.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی که گروه هدفشان زنان سرپرست خانوار است را در این دسته‌بندی قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

موسسه خیریه و نیکوکاری مودت کاشان

موسسه خیریه و نیکوکاری مودت کاشان در سال1398 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان اصفهان
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

نوید ارمغان زندگی

موسسه نوید ارمغان زندگی در سال 1394 فعالیت خود را با هدف آسیب های اجتماعی آغاز کرد.


استان قزوین

بپاخاستگان دشت بهشت

موسسه بپاخاستگان دشت بهشت در سال 1392 فعالیت خود را با هدف آسیب های اجتماعی آغاز کرد.


استان قزوین
بهداشت و درمان

امید فردای فدک

موسسه امید فردای فدک در سال 1391 فعالیت خود را با هدف آسیب های اجتماعی آغاز کرد.


استان قزوین
بهداشت و درمان

افق پر پرواز اسمانی

موسسه افق پر پرواز اسمانی در سال 1393 فعالیت خود را با هدف آسیب های اجتماعی آغاز کرد.


استان قزوین
بهداشت و درمان

آرامش سبز آسمانی

موسسه آرامش سبز آسمانی در سال 1390 فعالیت خود را با هدف آسیب های اجتماعی آغاز کرد.


استان قزوین
بهداشت و درمان

نابینایان استان قزوین

موسسه نابینایان استان قزوین در سال 1379 فعالیت خود را با هدف توانمندسازی نابینایان آغاز کرد.


استان قزوین

مرکز قرانی وحی مبین

مرکز قرانی وحی مبین در سال 1386 فعالیت خود را با هدف آموزش در زمینه فرهنگ و هنر آغاز کرد.


استان قزوین

مرکز بهداشتی و درمانی نبی اکرم

مرکز بهداشتی و درمانی نبی اکرم در سال 1382 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران آغاز کرد.


استان قزوین
بهداشت و درمان