حتما تا به حال با اشخاصی که توان‌یاب ذهنی هستند مواجهه داشته‌اید. برخی از ایشان کاملا غیرقابل کنترل هستند و خودشان هم هر لحظه در حال اذیت شدن هستند. بعضی از مردم ناآگاه در مواجهه با ایشان آن‌ها تنبیهِ زبانی یا بدنی می‌کنند و بعضی به آزار و اذیتِ آنان می‌پردازند. خانواده‌های توان‌یابان ذهنی هم معمولا از کنترلِ آن‌ها عاجز هستند.

برخی سازمان‌های مردم در این راستا خود را وقفِ حیوانات و محیط زیست کرده‌اند. 

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی که گروه هدفشان توان‌یابان ذهنی است را در این دسته‌بندی قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.