خیریه صفا استان چهارمحال و بختیاری

خیریه صفا استان چهارمحال و بختیاری در سال 1392 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

اطلاعات خیریه

استان فعالیت استان فعالیت
چهارمحال و بختیاری
شیوه کمک شیوه کمک
بهداشتی درمانی
گروه هدف گروه هدف
مردان زنان کودکان
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
شهر فعالیت شهر فعالیت
شهرکرد
اطلاعات سازمانی

نوع سازمان نوع سازمان
موسسه
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
-
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
۱۳۹۲/۲/۲۳
شماره ثبت شماره ثبت
519
شناسه ملی شناسه ملی
10340112183
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

سایت سایت
آدرس آدرس
استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، خیابان آیت الله کاشانی، کوچه 52، پلاک 2
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام

هدف از فعالیت خیریه صفا استان چهارمحال و بختیاری، در حوزه کمک هزینه درمان، بهداشت و سلامت و پیشگیری از بیماری ها می باشد.

خدمات خیرین به موسسه بشرح زیر می باشد:

_ انجام امداد رسانی وخدمات مستقیم در پرستاری از کودکان سرطانی ودارای بیماری های صعب العلاج.

_واریز وجوه نقدی به هر میزان.

_ اهداء وجوه نقدی به هر میزان از طریق دریافت قبوض هدیه ی«صفا».

_ اهدا اقلام مورد نیازکودکان سرطانی ودارای بیماری های صعب العلاج.

_ انجام فعّالیّت های داوطلبانه وافتخاری.

 هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگی
سمتکدملی
صفيه تقي پور دهکردي
رئيس هيئت مديره
۴۶۲۱۴۸۳۹۵۱
آقاي شهريار رجب زاده
نائب رئيس هيئت مديره
۴۶۲۱۵۶۹۷۶۷
محسن مختاري
عضو هيئت مديره وخزانه دار
۴۶۲۱۵۲۳۳۱۷
طهمورث الياسي بختياري
عضو هيئت مديره
۴۶۸۹۱۱۶۰۷۵
نورالله غلاميان دهکردي
عضو هيئت مديره
۴۶۲۱۴۶۱۵۰۸
سيدسعيد زمانيان دهکردي
 عضو عضو علي البدل هيئت مديره
۴۶۲۱۳۹۶۶۴۱
رستم اسفنديار بختياري
عضو عضو علي البدل هيئت مديره
۱۲۸۷۹۷۱۶۶۰
آگهي تغييرات خيريه صفا استان چهارمحال وبختياري موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۵۱۹ و شناسه ملي ۱۰۳۴۰۱۱۲۱۸۳
شماره روزنامه: ۲۲۸۲۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۷۸
تاریخ روزنامه:۱۴۰۲/۵/۱۷
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۲۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۰۸۲۶
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۲/۵/۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ تصميمات ذيل اتخاذ شد:
اعضاي هيئت مديره بدين شرح انتخاب گرديدند:
خانم صفيه تقي پور دهکردي به شماره ملي ۴۶۲۱۴۸۳۹۵۱ به سمت رئيس هيئت مديره
آقاي غلام رضا قائد اميني اسد آبادي به شماره ملي ۴۶۲۲۱۰۲۳۶۶ به سمت نايب رئيس هيئت مديره
آقاي محسن مختاري به شماره ملي ۴۶۲۱۵۲۳۳۱۷ به سمت عضو اصلي هيئت مديره و خزانه دار
آقاي محمدکاظم منزوي به شماره ملي ۴۶۲۱۴۷۹۵۱۲ به سمت عضو اصلي هيئت مديره
آقاي عبدالصادق نجفي سر پيري به شماره ملي ۴۶۸۹۱۸۶۷۸۲ به سمت عضو اصلي هيئت مديره
آقاي رستم اسفنديار بختياري به شماره ملي ۱۲۸۷۹۷۱۶۶۰ به سمت عضو علي البدل هيئت مديره
آقاي سيد سعيد زمانيان دهکردي به شماره ملي ۴۶۲۱۳۹۶۶۴۱ به سمت عضو علي البدل هيئت مديره تا تاريخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۴ انتخاب گرديدند.
خانم صفيه تقي پور دهکردي به شماره ملي ۴۶۲۱۴۸۳۹۵۱ به سمت مديرعامل تا تاريخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۳ انتخاب گرديد.
کليه اوراق و اسناد مالي و تعهد آور بانکي از قبيل چک سفته بروات و قراردادها و ساير نامه هاي اداري و اوراق عادي با امضاء مدير عامل يا رئيس و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
آقاي محمود حبيبيان به شماره ملي ۴۶۲۱۴۸۶۹۰۱ به سمت بازرس اصلي و آقاي جهانگير رياحي زاده دهکردي به شماره ملي ۴۶۲۱۴۲۳۰۹۶ به سمت بازرس علي البدل تا پايان سال مالي انتخاب گرديدند.

آگهي تغييرات خيريه صفا استان چهارمحال وبختياري موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۵۱۹ و شناسه ملي ۱۰۳۴۰۱۱۲۱۸۳
شماره روزنامه: ۲۲۱۲۸  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۰۴
تاریخ روزنامه:۱۳۹۹/۱۲/۱۲
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۱۰۰۹
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۵/۲

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸ منضم به نامه ۵۹۷۸/۹/۱۷ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ اداره بهزيستي شهرستان شهرکرد تصميمات ذيل اتخاذ شد :
خانم صفيه تقي پور دهکردي به کدملي ۴۶۲۱۴۸۳۹۵۱ به سمت رئيس هيئت مديره
آقاي شهريار رجب زاده به کدملي ۴۶۲۱۵۶۹۷۶۷ سمت نائب رئيس هيئت مديره
آقاي محسن مختاري کدملي ۴۶۲۱۵۲۳۳۱۷ به سمت عضو هيئت مديره وخزانه دار
آقاي طهمورث الياسي بختياري به کد ملي ۴۶۸۹۱۱۶۰۷۵ به سمت عضو هيئت مديره
آقاي نورالله غلاميان دهکردي به کدملي ۴۶۲۱۴۶۱۵۰۸ به سمت عضو هيئت مديره
آقاي سيدسعيد زمانيان دهکردي به کد ملي ۴۶۲۱۳۹۶۶۴۱ به سمت عضو عضو علي البدل هيئت مديره
آقاي رستم اسفنديار بختياري به کد ملي ۱۲۸۷۹۷۱۶۶۰ به سمت عضو عضو علي البدل هيئت مديره براي مدت سه سال انتخاب گرديدند .
خانم صفيه تقي پور دهکردي به کدملي ۴۶۲۱۴۸۳۹۵۱ به سمت مديرعامل براي مدت دو سال انتخاب گرديد.
کليه اوراق و اسناد مالي و تعهد آور بانکي از قبيل چک سفته بروات و قراردادها با امضاءمدير عامل يا رئيس و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

آگهي تغييرات خيريه صفا استان چهارمحال وبختياري موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۵۱۹ و شناسه ملي ۱۰۳۴۰۱۱۲۱۸۳
شماره روزنامه: ۲۱۶۶۶  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۳۲
تاریخ روزنامه:۱۳۹۸/۵/۱۲
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۸۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۱۰۰۸
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۸/۵/۲
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۸۰۵۰۲۱۰۰۲۸۵۲۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸ منضم به نامه ۵۹۷۸/۹/۱۷ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ اداره بهزيستي شهرستان شهرکرد تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاي طهمورث الياسي بختياري به کد ملي ۴۶۸۹۱۱۶۰۷۵، خانم صفيه تقي پور دهکردي به کدملي ۴۶۲۱۴۸۳۹۵۱، آقاي نورالله غلاميان دهکردي به کدملي ۴۶۲۱۴۶۱۵۰۸، آقاي شهريار رجب زاده به کدملي ۴۶۲۱۵۶۹۷۶۷ و آقاي محسن مختاري کدملي ۴۶۲۱۵۲۳۳۱۷ به سمت اعضاء اصلي هيأت مديره و آقاي سيدسعيد زمانيان دهکردي به کد ملي ۴۶۲۱۳۹۶۶۴۱ و آقاي رستم اسفنديار بختياري به کد ملي ۱۲۸۷۹۷۱۶۶۰ به سمت اعضاي علي البدل هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب گرديدند . آقاي محمود حبيبيان به کدملي ۴۶۲۱۴۸۶۹۰۱ و آقاي جهانگير رياحي زاده دهکردي به کدملي ۴۶۲۱۴۲۳۰۹۶ به ترتيب به سمت بازرس اصلي و علي البدل شرکت براي مدت سه انتخاب گرديدند . روزنامه کثير الانتشار نسل فردا جهت چاپ آگهي هاي موسسه تعيين گرديد.
ش۹۸۰۵۰۲۱۰۰۲۸۵۲۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد

آگهي تغييرات خيريه صفا استان چهارمحال وبختياري موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۵۱۹ و شناسه ملي ۱۰۳۴۰۱۱۲۱۸۳
شماره روزنامه: ۲۰۷۳۴  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۵/۲/۲۵
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۰۴۳۶
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۵/۲/۱۸
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۵۰۲۱۸۳۰۷۶۵۷۸۰۵

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ ومنضم به نامه شماره ۱۷۱۳/۳/۱۶ مورخه ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ اداره کل بهزيستي استان چهارمحال و بختياري تصميمات ذيل اتخاذ شد: خانم صفيه تقي پور دهکردي به کدملي ۴۶۲۱۴۸۳۹۵۱ به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره آقاي اسمعيل عامري گلستان به کدملي ۱۲۴۹۶۴۱۸۷۱به سمت نائب رئيس هيئت مديره آقاي سيدنعيم امامي به کدملي ۵۴۱۸۶۷۲۶۸۱ به سمت عضو هيئت مديره آقاي شهريار رجب زاده به کدملي ۴۶۲۱۵۶۹۷۶۷به سمت عضو هيئت مديره آقاي محسن مختاري کدملي ۴۶۲۱۵۲۳۳۱۷ به سمت عضو اصلي هيئت مديره و خزانه دار آقاي رستم اسفنديار بختياري به کدملي ۱۲۸۷۹۷۱۶۶۰ به سمت هيئت مديره مسعود سوردي يانچشمه به کدملي ۱۸۱۸۰۱۷۷۷۶ به سمت عضو عضو علي البدل هيئت مديره انتخاب گرديدند. کليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور بانکي از قبيل چک سفته بروات و قراردادها با امضاء مديرعامل و خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بود و مهر موسسه معتبر مي باشد.
ش۹۵۰۲۱۸۳۰۷۶۵۷۸۰۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد

آگهي تغييرات خيريه صفا استان چهارمحال وبختياري موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۵۱۹ و شناسه ملي ۱۰۳۴۰۱۱۲۱۸۳
شماره روزنامه: ۲۰۷۳۴  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۵/۲/۲۵
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۰۴۳۴
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۵/۲/۱۸
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۵۰۲۱۸۷۴۶۸۷۷۳۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ ومنضم به نامه شماره ۱۷۱۳/۳/۱۶ مورخه ۱۴/۰۲/۱۳۹۵اداره کل بهزيستي استان چهارمحال و بختياري تصميمات ذيل اتخاذ شد: خانم صفيه تقي پور دهکردي به کدملي ۴۶۲۱۴۸۳۹۵۱ و آقاي اسمعيل عامري گلستان به کدملي ۱۲۴۹۶۴۱۸۷۱و آقاي سيدنعيم امامي به کدملي ۵۴۱۸۶۷۲۶۸۱ و آقاي شهريار رجب زاده به کدملي ۴۶۲۱۵۶۹۷۶۷ و آقاي محسن مختاري کدملي ۴۶۲۱۵۲۳۳۱۷ به سمت اعضاء اصلي هيئت مديره و آقاي رستم اسفنديار بختياري به کدملي ۱۲۸۷۹۷۱۶۶۰ و آقاي مسعود سوردي يانچشمه به کدملي ۱۸۱۸۰۱۷۷۷۶ به سمت اعضاي علي البدل هيئت مديره براي مدت سه سال انتخاب گرديدند. آقاي محمود حبيبيان به کدملي ۴۶۲۱۴۸۶۹۰۱ و آقاي عباس صنعتي بروجني به کدملي ۴۶۵۰۳۵۹۷۵۹ و به ترتيب به سمت بازرس اصلي و علي البدل شرکت براي مدت دو انتخاب گرديدند. روزنامه کثيرالانتشاررسالت جهت چاپ آگهي شرکت تعيين گرديدند.
ش۹۵۰۲۱۸۷۴۶۸۷۷۳۷۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد

آگهي تغييرات خيريه صفا استان چهارمحال وبختياري موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۵۱۹ و شناسه ملي ۱۰۳۴۰۱۱۲۱۸۳
شماره روزنامه: ۲۰۷۳۴  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۷
تاریخ روزنامه:۱۳۹۵/۲/۲۵
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۱۴۴۴۴۰۰۰۴۳۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۵/۲/۱۸
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۵۰۲۱۸۸۰۷۴۲۲۳۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ ومنضم به نامه شماره ۱۷۱۳/۳/۱۶ مورخه ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ اداره کل بهزيستي استان چهارمحال و بختياري تصميمات ذيل اتخاذ شد: مرکز اصلي شرکت به شرح ذيل تغيير و ماده مربوطه در اساسنامه بدين نحو اصلاح گرديد: شهرکرد خيابان آيت الله کاشاني کوچه ۵۲ پلاک ۲ کدپستي ۸۸۱۶۷۳۴۸۷۶
ش۹۵۰۲۱۸۸۰۷۴۲۲۳۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد

آگهي تاسيس موسسه خيريه صفا استان چهار محال و بختياري
شماره روزنامه: ۱۹۸۷۴  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۹
تاریخ روزنامه:۱۳۹۲/۳/۷
شماره نامه اداره ثبت: ۹۷/ث۱۲۳/۹۲
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۳۹۲/۲/۲۳
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۰۷۱۷۸۹۵

موسسه فوق در تاريخ ۲۳/۲/۹۲ شماره ثبت ۵۱۹ و شناسه ملي ۱۰۳۴۰۱۱۲۱۸۳ در اين اداره بثبت رسيده و در تاريخ ۲۳/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خلاصه آن بشرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي شود.
۱ ـ موضوع موسسه: توانبخشي پيشگيري امور اجتماعي انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم از مراجع ذيصلاح مي باشد.
۲ ـ مدت موسسه: از تاريخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلي موسسه: ۱ ـ۳ ـ استان چهار محال و بختياري شهر شهرکرد گودال چشمه ۲۰ متري اول
۴ ـ سرمايه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال مي باشد.
۵ ـ اولين مديران موسسه:
۱ ـ۵ ـ خانم صفيه تقي پور دهکردي بسمت رئيس هيئت مديره.
۲ ـ۵ ـ آقاي مسعود سوردي يان چشمه بسمت نايب رئيس هيئت مديره.
۳ـ۵ـ آقاي سيد محمد کاظم نوربخش بسمت عضو هيئت مديره.
۴ ـ۵ ـ آقاي سيد سعيد زمانيان دهکردي بسمت عضو هيئت مديره.
۵ـ۵ـ آقاي غلامرضا پناهنده شهرکي بسمت عضو هيئت مديره (بعنوان عضو علي البدل).
۶ـ۵ـ آقاي رستم اسفنديار بختياري بسمت عضو هيئت مديره (بعنوان عضو علي البدل).
۷ـ۵ـ آقاي محسن مختاري بسمت خزانه دار بعنوان اعضا هيئت مديره بمدت ۳ سال انتخاب گرديدند.
۸ـ۵ـ خانم صفيه تقي پور دهکردي بسمت مديرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گرديد.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مديرعامل يا رئيس هيئت مديره و خزانه دار با مهر موسسه معتبر باشد.
۷ ـ اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلي و علي البدل:
۱ـ۸ـ آقاي محمود حبيبيان بعنوان بازرس اصلي
۲ـ۸ـ آقاي سيد رحيم زماني دهکردي بعنوان بازرس علي البدل
ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۰۷۱۷۸۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري واحد ثبتي شهرکرد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ ومنضم به نامه شماره ۱۷۱۳/۳/۱۶ مورخه ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ اداره کل بهزيستي استان چهارمحال و بختياري سرمایه خیریه صفا مبلغ پنج میلیون ریال می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

خیریه های مرتبط