حقوق شهروندی آوای مهر سامان

موسسه حقوق شهروندی آوای مهر سامان در سال 1400 فعالیت خود را با هدف امور اجتماعی فرهنگی آغاز کرد.

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران

اطلاعات خیریه

استان فعالیت استان فعالیت
چهارمحال و بختیاری
شهر فعالیت شهر فعالیت
شهرکرد
محدوده فعالیت محدوده فعالیت
-
گروه هدف گروه هدف
-
شیوه کمک شیوه کمک
-
اطلاعات سازمانی

شناسه ملی شناسه ملی
14010226576
شماره ثبت شماره ثبت
47
تاریخ تاسیس تاریخ تاسیس
1400/06/06
مرجع صادرکننده مجوز مرجع صادرکننده مجوز
-
نوع سازمان نوع سازمان
-
اطلاعات فرد

تعداد مددجویان تعداد مددجویان
-
تعداد کارمندان تعداد کارمندان
-
تعداد نیروهای داوطلب تعداد نیروهای داوطلب
-
اطلاعات تماس

تلفن ثابت تلفن ثابت
تلفن همراه تلفن همراه
آدرس آدرس
استان چهارمحال وبختیاری، شهرستان سامان، بخش مرکزی، شهر سامان، محله تامین اجتماعی، خیابان خاقانی، خیابان شهید جعفرزاده، پلاک8، طبقه همكف
سایت سایت
ایمیل ایمیل
اینستاگرام اینستاگرام
تلگرام تلگرام

اهداف موسسه حقوق شهروندی آوای مهر سامان عبارتست از:

_ اشاعه فرهنگ حقوق شهروندي، آموزش و آشنا سازي آحاد مردم با حقوق شهروندي موجود در قانون اساسي ترويج آموزه‌هاي ديني در راستاي توسعه حقوق شهروندي
_ آموزش حقوق و تکاليف اجتماعي به شهروندان جهت ارتقاي حس مسئوليت‌پذيري و کاهش ناهنجاري‌هاي اجتماعي
_ ارتقاي آگاهي مردم و کمک به مطالبات قانون شهروندان و جمع‌آوري و پيگيري مشکلات به‌حق مردم با همياري مسئولان شهرستان
_ ارائه راهکارهاي کاربردي به مسئولان ادارات جهت سرعت بخشيدن به امور شهروندان
_ ارتقاي حقوق زنان، کودکان، دفاع از کودکان آسيب‌ديده يا در معرض آسيب ويژه، پيشگيري از اعتياد ...
ارتقاي فرهنگ و اخلاق شهروندي در سطح جامعه
_ تعامل با نهادهاي اصلي مشمول و ذينفع در مقوله حقوق شهروندي
_ آگاهي بخشي نسبت به قوانين شهروندي، ايجاد روحيه مطالبه‌گري در مردم نسبت به حقوق خود
_ دفاع از حقوق شهروندي مبتني بر قوانين موجود در برابر اداره‌کنندگان جامعه
_ ترويج مفاهيم شهروندي و فرهنگ شهروندي در جامعه از راه برگزاري کلاس‌ها و همايش‌هاي آموزشي براي گروه‌هاي هدف
_ آشناسازي مردم به ويژه جوانان با پيشينه تاريخ و ميراث و فرهنگ شهروندي
_ هم‌انديشي اعضاء انجمن در شناخت آسيب‌هاي موجود يا رو به رشد در زمينه حقوق شهروندي و هم‌انديشي و همکاري با نهادهاي قانوني ذيربط در پيشگيري و يا کاهش آسيب‌ها و تقويت فرهنگ همکاري و مدارا
_ هم‌انديشي و همکاري با نهادهاي قانوني کشور در زمينه بهبود خدمات اجتماعي مانند بهبود وضع ترافيک، احترام شهروندان به همديگر در زمينه رانندگي، تسهيل مراجعه مردم به ادارات دولتي، همياري و کمک به نهادهاي اجرايي قانون، شرايط پيش‌بيني نشده مانند سيل و زلزله و ...
_ آشنا سازي مردم از حق حيات سلامت و کيفيت زندگي(زندگي شايسته و لوازم آن همچون آب،غذاي مناسب،بهداشت تامين سلامت جسمي....
_ آشنا سازي به حق کرامت و برابري انساني(توهين تحقير با ايجاد تنفر نسبت به قوميت ها اديان مذهبي گروهاي مختلف اجتماعي و سياسي ممنوع
_ ارتقاي سطح آگاهي شهروندان در رابطه با آزادي و امنيت شهروندي (هر شهروند حق دارد از امنيت جاني، مالي، حيثيتي، حقوقي، قضايي، شغلي، اجتماعي و نظاير آن بهره‌مند باشد.
_ ارتقاي سطح آگاهي شهروندان از محيط زيست سالم و توسعه پايدار (حفاظت از محيط زيست که نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند)
_ ارتقاي سطح آگاهي شهروندان از صلح، امنيت و افتدار ملي
_ ارتقاي سطح آگاهي شهروندان با آموزش و پژوهش
_ ارتقاي سطح آگاهي شهروندان: رفاه و تامين اجتماعي ( آرامش، شادابي و اميد به آينده‌اي بهتر و خدمات امدادي)
_ آشنايي با حق مالکيت در چارچوب قانون
_ ارتقاي سطح آگاهي شهروندان به اشتغال و کار شايسته
_ ارتقاي سطح آگاهي شهوندان به برخوردري از دادخواهي عادلانه
_ ارتقاي سطح آگاهي شهروندان به برخورداري از خانواده
_ ارتقاي سطح آگاهي شهروندان به تشکل، تجمع و راهپيمايي
_ ارتقاي سطح آگاهي شهروندان به حريم خصوصي
_ ارتقاي سطح آگاهي شهروندان به دسترسي به فضاي مجازي
_ ارتقاي سطح آگاهي شهروندان دسترسي به اطلاعات (حق شهروندي است که به اطلاعات عمومي موجود در موسسات _ خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي دسترسي داشته باشد).
_ ارتقاي سطح آگاهي شهروندان به سطح زندگي مطلوب با توجه به فرهنگ اجتماعي منطقه
_ فرهنگ‌سازي براي حضور بانوان در فعاليت‌هاي اجتماعي
_ آموزش حقوق شهروندي و ارتقاي سواد اجتماعي
_ فعاليت و آشنايي در امور زنان و خانواده (امور اجتماعي و فرهنگي)

هیئت امنا و کارکنان
نام و نام خانوادگی
سمت
کدملی
رضوان محبي چم خرمی
عضو اصلي هيئت مديره
۴۶۱۰۳۴۸۴۹۷
ميلاد محمودي چم حيدري 
عضو اصلي هيئت مديره
۴۶۱۰۶۲۶۳۳۰
 مرضيه رحماني ساماني
 عضو علي البدل هيئت مديره
۴۶۱۰۶۲۷۳۵۳ 
سارا درفش ساماني
عضو علي البدل هيئت مديره 
۴۶۱۰۶۴۳۰۱۴ 
اميرحسين حيدرزاده ساماني
عضو اصلي هيئت مديره
۴۶۱۰۶۵۱۱۲۲ 
نجمه صحرانشين ساماني
مديرعامل 
۴۶۲۳۲۳۰۴۳۰
سعيد نکوئي ساماني
 نائب رئيس هيئت مديره
۴۶۲۳۶۳۸۱۶۲
علي اعرابي چم عالي
 بازرس علي البدل
۴۶۱۰۳۸۷۲۰۴
 بهنام کاوياني ساماني
 بازرس اصلي
۴۶۲۳۱۳۶۵۲۳آگهي تاسيس شماره روزنامه: ۲۲۲۶۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۲۱
تاریخ روزنامه:۱۴۰۰/۶/۱۰
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۰۳۰۴۱۴۴۸۶۰۰۰۰۵۶
تاریخ نامه اداره ثبت:  ۱۴۰۰/۶/۶

تاسيس موسسه غير تجاري حقوق شهروندي آواي مهر سامان درتاريخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۰ به شماره ثبت ۴۷ به شناسه ملي ۱۴۰۱۰۲۲۶۵۷۶ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد.
نام : حقوق شهروندي آواي مهر سامان موسسه غير تجاري
موضوع فعاليت :۱- اشاعه فرهنگ حقوق شهروندي، آموزش و آشنا سازي آحاد مردم با حقوق شهروندي موجود در قانون اساسي
ترويج آموزه‌هاي ديني در راستاي توسعه حقوق شهروندي
آموزش حقوق و تکاليف اجتماعي به شهروندان جهت ارتقاي حس مسئوليت‌پذيري و کاهش ناهنجاري‌هاي اجتماعي
ارتقاي آگاهي مردم و کمک به مطالبات قانون شهروندان و جمع‌آوري و پيگيري مشکلات به‌حق مردم با همياري مسئولان شهرستان
ارائه راهکارهاي کاربردي به مسئولان ادارات جهت سرعت بخشيدن به امور شهروندان
ارتقاي حقوق زنان، کودکان، دفاع از کودکان آسيب‌ديده يا در معرض آسيب ويژه، پيشگيري از اعتياد ...
ارتقاي فرهنگ و اخلاق شهروندي در سطح جامعه
تعامل با نهادهاي اصلي مشمول و ذينفع در مقوله حقوق شهروندي
آگاهي بخشي نسبت به قوانين شهروندي، ايجاد روحيه مطالبه‌گري در مردم نسبت به حقوق خود
دفاع از حقوق شهروندي مبتني بر قوانين موجود در برابر اداره‌کنندگان جامعه
ترويج مفاهيم شهروندي و فرهنگ شهروندي در جامعه از راه برگزاري کلاس‌ها و همايش‌هاي آموزشي براي گروه‌هاي هدف
آشناسازي مردم به ويژه جوانان با پيشينه تاريخ و ميراث و فرهنگ شهروندي
هم‌انديشي اعضاء انجمن در شناخت آسيب‌هاي موجود يا رو به رشد در زمينه حقوق شهروندي و هم‌انديشي و همکاري با نهادهاي قانوني ذيربط در پيشگيري و يا کاهش آسيب‌ها و تقويت فرهنگ همکاري و مدارا
هم‌انديشي و همکاري با نهادهاي قانوني کشور در زمينه بهبود خدمات اجتماعي مانند بهبود وضع ترافيک، احترام شهروندان به همديگر در زمينه رانندگي، تسهيل مراجعه مردم به ادارات دولتي، همياري و کمک به نهادهاي اجرايي قانون، شرايط پيش‌بيني نشده مانند سيل و زلزله و ...
آشنا سازي مردم از حق حيات سلامت و کيفيت زندگي(زندگي شايسته و لوازم آن همچون آب،غذاي مناسب،بهداشت تامين سلامت جسمي....
آشنا سازي به حق کرامت و برابري انساني(توهين تحقير با ايجاد تنفر نسبت به قوميت ها اديان مذهبي گروهاي مختلف اجتماعي و سياسي ممنوع
ارتقاي سطح آگاهي شهروندان در رابطه با آزادي و امنيت شهروندي (هر شهروند حق دارد از امنيت جاني، مالي، حيثيتي، حقوقي، قضايي، شغلي، اجتماعي و نظاير آن بهره‌مند باشد.
ارتقاي سطح آگاهي شهروندان از محيط زيست سالم و توسعه پايدار (حفاظت از محيط زيست که نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند)
ارتقاي سطح آگاهي شهروندان از صلح، امنيت و افتدار ملي
ارتقاي سطح آگاهي شهروندان با آموزش و پژوهش
ارتقاي سطح آگاهي شهروندان: رفاه و تامين اجتماعي ( آرامش، شادابي و اميد به آينده‌اي بهتر و خدمات امدادي)
آشنايي با حق مالکيت در چارچوب قانون
ارتقاي سطح آگاهي شهروندان به اشتغال و کار شايسته
ارتقاي سطح آگاهي شهوندان به برخوردري از دادخواهي عادلانه
ارتقاي سطح آگاهي شهروندان به برخورداري از خانواده
ارتقاي سطح آگاهي شهروندان به تشکل، تجمع و راهپيمايي
ارتقاي سطح آگاهي شهروندان به حريم خصوصي
ارتقاي سطح آگاهي شهروندان به دسترسي به فضاي مجازي
ارتقاي سطح آگاهي شهروندان دسترسي به اطلاعات (حق شهروندي است که به اطلاعات عمومي موجود در موسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي دسترسي داشته باشد).
ارتقاي سطح آگاهي شهروندان به سطح زندگي مطلوب با توجه به فرهنگ اجتماعي منطقه
فرهنگ‌سازي براي حضور بانوان در فعاليت‌هاي اجتماعي
آموزش حقوق شهروندي و ارتقاي سواد اجتماعي
فعاليت و آشنايي در امور زنان و خانواده (امور اجتماعي و فرهنگي)
. به موجب مجوز از اداره کل (اداره کل سازمان هاي مرم نهاد)وزارت کشور برابر با شماره مجوز ۲۴۶۶۸/۱/۳۲۳۵/۳۲/۱۴۰۰ در تاريخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰در استان مربوطه اين آگهي به ثبت رسيد.
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلي : استان چهارمحال وبختياري ، شهرستان سامان ، بخش مرکزي ، شهر سامان، محله تامين اجتماعي ، خيابان خاقاني ، خيابان شهيد جعفرزاده ، پلاک ۸ ، طبقه همکف کدپستي ۸۸۵۱۶۷۶۹۹۶
دارايي شخصيت حقوقي ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال نقدي
مديران
خانم رضوان محبي چم خرمي به شماره ملي ۴۶۱۰۳۴۸۴۹۷ و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت ۲ سال
آقاي ميلاد محمودي چم حيدري به شماره ملي ۴۶۱۰۶۲۶۳۳۰ و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت ۲ سال
خانم مرضيه رحماني ساماني به شماره ملي ۴۶۱۰۶۲۷۳۵۳ و به سمت عضو علي البدل هيئت مديره به مدت ۲ سال
خانم سارا درفش ساماني به شماره ملي ۴۶۱۰۶۴۳۰۱۴ و به سمت عضو علي البدل هيئت مديره به مدت ۲ سال
آقاي اميرحسين حيدرزاده ساماني به شماره ملي ۴۶۱۰۶۵۱۱۲۲ و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت ۲ سال
خانم نجمه صحرانشين ساماني به شماره ملي ۴۶۲۳۲۳۰۴۳۰ و به سمت مديرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال
آقاي سعيد نکوئي ساماني به شماره ملي ۴۶۲۳۶۳۸۱۶۲ و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال
دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد
بازرسان
آقاي علي اعرابي چم عالي به شماره ملي ۴۶۱۰۳۸۷۲۰۴ به سمت بازرس علي البدل به مدت ۲ سال
آقاي بهنام کاوياني ساماني به شماره ملي ۴۶۲۳۱۳۶۵۲۳ به سمت بازرس اصلي به مدت ۱ سال
روزنامه کثير الانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهي هاي موسسه تعيين گرديد.
ثبت موضوع فعاليت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.


پیرو آگهي تاسيس  موسسه غير تجاري حقوق شهروندي آواي مهر سامان مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰دارايي موسسه مبلغ  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال نقدي می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...

خیریه های مرتبط