97

یکی از اهداف خیریه‌های حوزه توسعه اجتماعی ترقی دادن رشد اقتصادی است. همچنین این خیریه‌‌ها به دنبالِ به پیش بردن برنامه‌هایی هستند دسترسی عموم به مسکن ارزان قیمت را آسان کند یعنی یکی از پایه‌های اساسی نیازهای یک شهروند و پیش از آن یک انسان که مرتفع شدنِ نیاز به مسکن و سرپناه است را بر پا کنند.
بسیاری از نهادهای دولتی در سراسر جهان صلب و سخت هستند و ساختارشان ساختارِ پویایی نیست که بتوان از آن عملیات میدانی که نیازمند انعطاف است را انتظار داشت. بسیاری از کشورهای توسعه یافته در حال کوچک کردنِ دولت و واسپاری امورِ عملیاتی به متخصصین حوزۀ خصوصی هستند. در تجربه‌های اتفاق افتاده شاهد این هستیم که هم دولتی‌ها از ثمره و نتیجۀ کار راضی هستند هم بخش‌های خصوصی و هم ارباب رجوع. یکی از مسئولیت‌های خیریه‌هایی که بر توسعه اجتماعی تمرکز دارند بهبود روند فعالیت مجموعه‌های خصوصی و دولتی است؛ و چه بسا بتوانند مسیر کمک گرفتنِ دولت را از نهادهای خصوصی هموارتر سازند.

حوزه توسعه اجتماعی یکی از محورهای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در ایران است. شما می‌توانید باقی محورهای فعالیت سمن‌ها را در دسته‌بندی محورهای فعالیت مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

قاصدان مهربانی فریا

موسسه قاصدان مهربانی فریا در سال 1396 فعالیت خود را با هدف توسعه اجتماعی آغاز کرد.


استان کرمانشاه

سراج ایمان کرمانشاه

موسسه سراج ایمان کرمانشاه در سال 1396 فعالیت خود را با هدف امور اجتماعی آغاز کرد.


اشتغال و کارآفرینی
استان کرمانشاه
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
دینی و مذهبی

خیریه حضرت معصومه (س) ازنا

خیریه حضرت معصومه (س) ازنا، در سال 1387 فعالیت خود را با هدف انجام امور نیکوکاری و خیریه، امور زنان و خانواده آغاز کرد.


استان لرستان

خیریه طه الیگودرز

خیریه طه الیگودرز در سال 1385 فعالیت خود را با هدف کمک به خانواده های نیازمند آغاز کرد.


استان لرستان

نبض زندگی الیگودرز

موسسه نبض زندگی الیگودرز در سال 1397 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان لرستان

علم جویان جوان

موسسه علم جویان جوان در سال 1384 فعالیت خود را با هدف کارآفرینی و اشتغال آغاز کرد.


استان قم