156

یکی از اهداف خیریه‌های حوزه توسعه اجتماعی ترقی دادن رشد اقتصادی است. همچنین این خیریه‌‌ها به دنبالِ به پیش بردن برنامه‌هایی هستند دسترسی عموم به مسکن ارزان قیمت را آسان کند یعنی یکی از پایه‌های اساسی نیازهای یک شهروند و پیش از آن یک انسان که مرتفع شدنِ نیاز به مسکن و سرپناه است را بر پا کنند.
بسیاری از نهادهای دولتی در سراسر جهان صلب و سخت هستند و ساختارشان ساختارِ پویایی نیست که بتوان از آن عملیات میدانی که نیازمند انعطاف است را انتظار داشت. بسیاری از کشورهای توسعه یافته در حال کوچک کردنِ دولت و واسپاری امورِ عملیاتی به متخصصین حوزۀ خصوصی هستند. در تجربه‌های اتفاق افتاده شاهد این هستیم که هم دولتی‌ها از ثمره و نتیجۀ کار راضی هستند هم بخش‌های خصوصی و هم ارباب رجوع. یکی از مسئولیت‌های خیریه‌هایی که بر توسعه اجتماعی تمرکز دارند بهبود روند فعالیت مجموعه‌های خصوصی و دولتی است؛ و چه بسا بتوانند مسیر کمک گرفتنِ دولت را از نهادهای خصوصی هموارتر سازند.

حوزه توسعه اجتماعی یکی از محورهای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در ایران است. شما می‌توانید باقی محورهای فعالیت سمن‌ها را در دسته‌بندی محورهای فعالیت مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

موسسه خيريه کانون خدمت محسنین

خیریه کانون خدمت،  از سال 1397 با هدف شناسایی، حمایت، هدایت، راهبری و شکوفایی استعدادهای مبرز نهفته در اقشار آسیب­ پذیر و مناطق کمتر برخوردار کشور در قالب طرح حمایت از دانش ­آموزان مستعد تحصیلی بی بضاعت و کم ­بضاعت (حاد) شروع به فعالیت کرد.


استان تهران
موسسه
خدمات مشاوره ای و آموزش

مجتمع جهادی توکا

مجتمع جهادی توکا در سال 1398با هدف محرومیت زدایی در استان تهران شروع به فعالیت کرده است.


استان تهران
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی
گروه جهادی
دینی و مذهبی

مؤسسه خیریه باب النجات حضرت علی اصغر(ع)

مؤسسه خیریه باب النجات حضرت علی اصغر در سال 1393 با هدف تامین نیازهای اساسی و رفع تنگناها و مشکلات مختلف ایتام و خانواده آن ها برای برخورداری از یک زندگی قابل قبول و ..در استان تهران شروع به فعالیت کرده است.


استان تهران
موسسه
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان

قاصدان مهربانی فریا

موسسه قاصدان مهربانی فریا در سال 1396 فعالیت خود را با هدف توسعه اجتماعی، نیکوکاری و خیریه  آغاز کرد.


استان کرمانشاه

سراج ایمان کرمانشاه

سراج ایمان کرمانشاه در سال 1396 فعالیت خود را با هدف توسعه اجتماعی آغاز کرد.


استان کرمانشاه

خیریه حضرت معصومه (س) ازنا

خیریه حضرت معصومه (س) ازنا، در سال 1387 فعالیت خود را با هدف انجام امور نیکوکاری و خیریه، امور زنان و خانواده آغاز کرد.


استان لرستان

خیریه طه الیگودرز

خیریه طه الیگودرز در سال 1385 فعالیت خود را با هدف کمک به خانواده های نیازمند آغاز کرد.


استان لرستان

نبض زندگی الیگودرز

موسسه نبض زندگی الیگودرز در سال 1397 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


موسسه
استان لرستان

خیریه نازنین زهرا خرم آباد

خیریه نازنین زهرا خرم آباد در سال 1395 فعالیت خود را با هدف کمک به معیشت و ازدواج و آموزش و... نیازمندان آغاز کرد.


استان لرستان

موسسه طلوع مهربانی ایلدا

موسسه طلوع مهربانی ایلدا در سال1400 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


موسسه
استان لرستان

خیریه ایتام الغدیر بروجرد

 موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد در حوزه کمک به نیازمندان از سال 1389 با کسب مجوز از وزارت کشور شروع به فعالیت کرده است.


استان لرستان

علم جویان جوان

موسسه علم جویان جوان در سال 1384 فعالیت خود را با هدف کارآفرینی و اشتغال آغاز کرد.


استان قم