محور فعالیت


موسسات خیریه، سازمان‌های مردم نهاد و موسسات نیکوکاری در سامانۀ اطلس به 5 شیوه تقسیم بندی شده‌اند تا شما مخاطب عزیز بتوانید به راحتی خیریۀ مورد نظر خود را پیدا کنید. تقسیم‌بندی‌های اطلس خیر ایران عبارت‌اند از شیوۀ کمک، محور حمایت، گروه هدف، آسیب گروه هدف و استان.

به سازمان‌های مردم نهاد در دسته بندی محور فعالیت اطلس خیر ایران 9 محور اختصاص یافته که عبارت‌اند از فرهنگ و هنر، تحصیلات، سلامت و بهداشت، محیط زیست و حیوانات، حقوق مدنی، خدمات انسانی، پژوهشی و تحقیقاتی، دینی و مذهبی و توسعه اجتماعی.

می‌‎توانید با ورود به هر کدام از این دسته‌ها سمن‌های مرتبط با موضوعشان را مشاهده نمایید.