22

در اقتصاد طبقاتی عده‌ای می‌توانند تحصیلات خود را با زحمت و تلاش تا عالی‌ترین درجات ادامه دهند اما عده‌ای به دلیل عدم دسترسی به منابع تحصیلی مناسب، مانند مدرسه و دانشگاه و آموزشگاه، یا عدم تمکّن مالی نمی‌توانند استعدادهای خود را با آموزش دیدن شکوفا کنند.
خیریه‌هایی هستند که در این حوزه فعالیت می‌کنند. هدف بزرگ و تاثیرگذار این خیریه‌ها آماده کردن فضای لازم برای تحصیل و یادگیری است. آن چه می‌خواهند در جامعه پیاده کنند این است که همگان فرصت شکوفاسازیِ استعدادهای خود را داشته باشند. همچنین تلاش می‌کنند روندهای آموزشیِ مدارس را بهینه کنند تا آموزش به بهترین شکل صورت بپذیرد.
برخی از این خیریه‌ها به تاسیس مدارس می‌پردازند. برخی با تامین مالی لازم بستر تحصیل را فراهم می‌کنند و برخی از نظر آکادمیک سیستم‌های آموزشی را بررسی و تصحیح می‌کنند.

حوزه آموزش یکی از محورهای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در ایران است. شما می‌توانید باقی محورهای فعالیت سمن‌ها را در دسته‌بندی محورهای فعالیتمشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه تامین آتیه مریم

موسسه خیریه تامین آتیه مریم در سال 1393 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی آغاز کرد.


استان فارس
خدمات مشاوره و آموزش

خیریه چشم انتظار مهریار

خیریه چشم انتظار مهریار در سال 1392 فعالیت خود را با هدف امور نیکوکاری و خیریه آغاز کرد.


استان فارس
خدمات مشاوره و آموزش

ناجیان ماندگار بهشت فارس

موسسه ناجیان ماندگار بهشت فارس در سال 1395 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی آغاز کرد.


استان فارس
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش

خیریه توانمندی و خودکفایی زنان خود سرپرست و بی سرپرست عطیه

خیریه توانمندی و خودکفایی زنان خود سرپرست و بی سرپرست عطیه در سال 1387 فعالیت خود را با هدف آموزش و توانمندسازی آغاز کرد.


کودکان و نوجوانان
استان فارس
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
پژوهشی و تحقیقاتی

خیریه بی بی نفیسه گناباد

موسسه خیریه بی بی نفیسه گناباد در سال 1388 فعالیت خود را با هدف امور زنان و خانواده آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره و آموزش

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

موسسه نیکوکاری رعد الغدير در سال 1380 فعالیت خود را با هدف اشتغال و توانبخشی در استان تهران آغاز کرد.


استان تهران
خدمات مشاوره و آموزش

شجره طیبه خرم آباد

موسسه شجره طیبه خرم آباد، در سال 1382 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات آموزشی آغاز کرد.


خدمات مشاوره و آموزش
استان لرستان

خیریه یاس کبود اشترینان

خیریه یاس کبود اشترینان در سال 1392 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


خدمات مشاوره و آموزش
استان لرستان

خیریه شکرانه کودکان البرز

موسسه خیریه شکرانه کودکان البرز در سال 1396 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان البرز
بهداشت و درمان

خیریه خانه نیکان آینده

موسسه خیریه خانه نیکان آینده در سال 1393 فعالیت خود را با هدف نگهداری آغاز کرد.


استان البرز
بهداشت و درمان