22

حیوان، محیط زیست و انسان تا عصر مدرن در کنار هم دیگر در آرامش زندگی کردند. امروزه بشر به سرعت در حال نابود کردن نظام طبیعیِ محیط زیست و زیست‌بومِ حیوانات است. انسان متوجه این شده اما همچنان برخی نهاد‌ها و سازمان‌ها منافعشان در راستای همین تخریب است به همین دلیل برخی خیریه‌ها تشکیل شدند تا در مقابل به حمایت از حیوانات و محیط زیست بپردازند.
این خیریه‌ها پارک‌ها، جنگل‌ها، مناطق حفاظت شده، کوه‌ها و دریاها را حریم خود می‌دانند و سعی دارند با آگاه سازی و مقابلۀ مردمی و حقوقی با تمامیت‌خواهی‌ها از آلوده شدن این مناطق و از بین رفتنشان جلوگیری کنند.
همچنین خیریه‌های حامی محیط زیست و حیوانات دغدغۀ حقوق حیواناتی را دارند که در حیات وحش در تقلا برای ادامۀ حیات هستند یا در باغ وحش‌‌ها محصور میله‌های قفس هستند یا در خانه‌ای اهلی شده‌اند و شاید در معرض آسیب جدی هستند.

حوزه محیط زیست و حیوانات یکی از محورهای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در ایران است. شما می‌توانید باقی محورهای فعالیت سمن‌ها را در دسته‌بندی محورهای فعالیت مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

حامیان میراث کهن اردکان

حامیان میراث کهن اردکان، در سال 1387 فعالیت خود را با هدف حفظ محیط زیست آغاز کرد.


حیوانات و محیط زیست
استان یزد

انجمن رویش سبز احمدآباد

انجمن رویش سبز احمدآباد در سال 1392 فعالیت خود را با هدف امور زیست محیطی آغاز کرد.


حیوانات و محیط زیست
استان یزد

انجمن نوای سبز تفت

انجمن نوای سبز تفت در سال 1386 فعالیت خود را با هدف امور زیست محیطی آغاز کرد.


حیوانات و محیط زیست
استان یزد