برخی سازمان‌های مردم نهاد برای آن که همگان بتوانند در چرخه تولید سهیم باشند و درآمدی هم برای گذران زندگی داشته باشند محور فعالیت‌های خود را بر روی ایجاد اشتغال می‌گذارند و بر حمایت از کارآفرینان تمرکز می‌کنند.

اطلس خیر ایران خیریه‌های فعال در حوزه کارآفرینی و اشتغال را در این دسته‌بندی قرار داده و شما می‌توانید لیست این موسسات را در همین صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت

مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت در سال 1400فعالیت خود را با هدف خدمات اشتغال و کارآفرینی آغاز کرد.


استان خوزستان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
نیازهای اساسی

خيريه آبشار عاطفه ها یزد

موسسه خيريه آبشار عاطفه ها یزد فعالیت خود را با هدف امور اشتغال و کارآفرینی آغاز کرد.


اشتغال و کارآفرینی
دینی و مذهبی
استان یزد

خيريه آبشار عاطفه ها اردکان

موسسه خيريه آبشار عاطفه ها اردکان فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


اشتغال و کارآفرینی
دینی و مذهبی
استان یزد

انجمن زنان کارآفرین توحید

انجمن زنان کارآفرین توحید در سال 1387 فعالیت خود را با هدف کارآفرینی و اشتغال آغاز کرد.


استان فارس
اشتغال و کارآفرینی

خیریه کوثر بهشتی

خیریه کوثر بهشتی در سال 1384 فعالیت خود را با هدف امور نیکوکاری و خیریه آغاز کرد.


استان فارس

اعتماد محبوب فارس

موسسه اعتماد محبوب فارس در سل 1389 فعالیت خود را با هدف نگهداری و اسکان آغاز کرد.


استان فارس

خیریه کارآفرینان مهر قائم

خیریه کارآفرینان مهر قائم در سال 1388 فعالیت خود را با هدف کارآفرینی و اشتغال آغاز کرد.


استان فارس
اشتغال و کارآفرینی

انجمن خیریه قائمیه شیراز

انجمن خیریه قائمیه شیراز در سال 1357 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان فارس
اشتغال و کارآفرینی

قدسیان عرش کبریا

موسسه قدسیان عرش کبریا در سال 1388 فعالیت خود را با هدف کمک معیشتی آغاز کرد.


استان فارس
اشتغال و کارآفرینی

خیریه رهپویان آل علی (ع)

خیریه رهپویان آل علی (ع) در سال 1387 فعالیت خود را با هدف امور نیکوکاری و خیریه آغاز کرد.


استان فارس
اشتغال و کارآفرینی

رادین مهر گستر خیر اندیشان

موسسه رادین مهر گستر خیر اندیشان در سال 1390 فعالیت خود را با هدف ازدواج و کارآفرینی آغاز کرد.


استان فارس
اشتغال و کارآفرینی

خیریه امید طلوع هدایت

خیریه امید طلوع هدایت در سال 1390 فعالیت خود ر با هدف کارآفرینی و اشتغال آغاز کرد.


استان فارس
اشتغال و کارآفرینی