38

سازمان‌های مردم نهاد تحقیق و پژوهش بر پیشرفت دانش در رشته‌های مختلف از جمله علوم فناوری، مهندسی، سیاست عمومی و سایر زمینه‌های تحقیقاتی خارج از علوم پزشکی تمرکز می‌کنند. سازمان‌های پژوهشی و تحقیقاتی شامل اتاق‌ها فکر، مراکز تحقیقاتی علوم اجتماعی و موسساتی هستند به مطالعۀ خط‌مشی‌های عمومی می‌پردازند.

حوزه پژوهشی و تحقیقاتی یکی از محورهای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در ایران است. شما می‌توانید باقی محورهای فعالیت سمن‌ها را در دسته‌بندی محورهای فعالیت مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه علمی و دینی مهدیه اشکذر

موسسه خیریه علمی و دینی مهدیه اشکذر در سال 1377 فعالیت خود را با هدف امور پژوهشی تحقیقاتی آغاز کرد.


پژوهشی و تحقیقاتی
دینی و مذهبی
استان یزد

انجمن زنان اندیشمند میهن

انجمن زنان اندیشمند میهن در سال 1390 فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات فرهنگی، هنری، ورزشی، پژوهشی و تحقیقاتی آغاز کرد.


استان گلستان
پژوهشی و تحقیقاتی

تولدی دوباره جوانان سامان

تولدی دوباره جوانان سامان در سال 1381فعالیت خود را با هدف درمان غیردارویی معتادان آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
بهداشت و درمان