موسسات نیکوکاری حوزۀ حقوق مدنی در برابر فشار و انعطاف ناپذیری قانون از قربانیان حمایت می‌کنند و از رویه‌های اجتماعی دیگری استفاده می‌کنند که به اصلاح ساختاری کمک کند. این موسسات همان طور که فعالیت‌های اجتماعی را پیش می‌رانند و یه کار می‌گیرند از حقوق مدنی هم دفاع می‌کنند.

حوزه حقوق مدنی یکی از محورهای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در ایران است. شما می‌توانید باقی محورهای فعالیت سمن‌ها را در دسته‌بندی محورهای فعالیت مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...