197

خیریه‌هایی که به فعالیت در حوزۀ دینی مذهبی می‌پردازند هدف خود را تعالی بخشیدن به جامعه در این حوزه می‌بینند. این خیریه‌ها از عبادات و فعالیت‌های مذهبی پشتیبانی می‌کنند و سعی می‌کنند آن‌ها را ترویج دهند.

حوزه دینی یکی از محورهای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در ایران است. شما می‌توانید باقی محورهای فعالیت سمن‌ها را در دسته‌بندی محورهای فعالیت مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مجتمع جهادی توکا

مجتمع جهادی توکا در سال 1398با هدف محرومیت زدایی در استان تهران شروع به فعالیت کرده است.


استان تهران
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی
گروه جهادی
دینی و مذهبی

انجمن هنرهای تجسمی یزد

انجمن هنرهای تجسمی یزد در سال 1387 فعالیت خود را با هدف امور مذهبی آغاز کرد.


انجمن
دینی و مذهبی
استان یزد