195

خیریه‌هایی که به فعالیت در حوزۀ دینی مذهبی می‌پردازند هدف خود را تعالی بخشیدن به جامعه در این حوزه می‌بینند. این خیریه‌ها از عبادات و فعالیت‌های مذهبی پشتیبانی می‌کنند و سعی می‌کنند آن‌ها را ترویج دهند.

حوزه دینی یکی از محورهای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در ایران است. شما می‌توانید باقی محورهای فعالیت سمن‌ها را در دسته‌بندی محورهای فعالیت مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...