75

گاه نیاز است برخی ساختمان‌ها توسط سازمان‌های مردم نهاد ایجاد شوند. برای مثال دانش‌آموزانی امروز در مناطق محروم در حال تحصیل هستند که مدرسۀ آنان به تازگی توسط خیریه‌ها ساخته شده‌ است. در برخی شهر‌ها درمانگاه مناسب وجود نداشت و اگر کسی بیمار می‌شد باید تا شهر دیگری می‌رفت که بتواند توسط پزشک معالج درمان شود. امروز به همت خیرین بیمارستان‌های مجهزی برایشان ساخته شده است. مراکز فرهنگی در سراسر کشور در حال فعالیت هستند که توسط سازمان‌های مردم نهاد تاسیس شده‌اند.

سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها گاه نیاز می‌بینند که به جای پرداخت هزینه‎‌های حمل و نقل و قبول کردنِ ریسک و زحمت جا به جایی برای مردم ساختمانِ لازم را بنا کنند. یکی از شیوه‌های کمک سمن‌ها همین عمران و ساخت و ساز است.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی را که شیوۀ کمک آن‌ها از طریق امور عمرانی است را در این دسته قرار داده و در این صفحه قابل مشاهده هستند.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مجتمع جهادی توکا

مجتمع جهادی توکا در سال 1398با هدف محرومیت زدایی در استان تهران شروع به فعالیت کرده است.


استان تهران
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی
گروه جهادی
دینی و مذهبی

خیریه منتظرین سبزوار

موسسه خیریه منتظرین سبزوار در سال 1384 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خیریه

خیریه امید زندگی کلبیر

موسسه خیریه امید زندگی کلبیر در سال 1379 فعالیت خود را با هدف  انجام کلیه امور خیریه آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی
موسسه

آوای مهر عجب شیر

موسسه آوای مهر عجب شیر فعالیت خود را در سال 1390 با هدف مشاوره و مددکاری آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه سامان مرند

موسسه خیریه سامان مرند در سال 1382 فعالیت خود را با هدف نیکوکاری و خیریه آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی