46

گاه نیاز است برخی ساختمان‌ها توسط سازمان‌های مردم نهاد ایجاد شوند. برای مثال دانش‌آموزانی امروز در مناطق محروم در حال تحصیل هستند که مدرسۀ آنان به تازگی توسط خیریه‌ها ساخته شده‌ است. در برخی شهر‌ها درمانگاه مناسب وجود نداشت و اگر کسی بیمار می‌شد باید تا شهر دیگری می‌رفت که بتواند توسط پزشک معالج درمان شود. امروز به همت خیرین بیمارستان‌های مجهزی برایشان ساخته شده است. مراکز فرهنگی در سراسر کشور در حال فعالیت هستند که توسط سازمان‌های مردم نهاد تاسیس شده‌اند.

سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها گاه نیاز می‌بینند که به جای پرداخت هزینه‎‌های حمل و نقل و قبول کردنِ ریسک و زحمت جا به جایی برای مردم ساختمانِ لازم را بنا کنند. یکی از شیوه‌های کمک سمن‌ها همین عمران و ساخت و ساز است.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی را که شیوۀ کمک آن‌ها از طریق امور عمرانی است را در این دسته قرار داده و در این صفحه قابل مشاهده هستند.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه منتظرین سبزوار

موسسه خیریه منتظرین سبزوار در سال 1384 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان خراسان رضوی