شیوه کمک


موسسات خیریه، سازمان‌های مردم نهاد و موسسات نیکوکاری در سامانۀ اطلس به 5 شیوه تقسیم بندی شده‌اند تا شما مخاطب عزیز بتوانید به راحتی خیریۀ مورد نظر خود را پیدا کنید. تقسیم‌بندی‌های اطلس خیر ایران عبارت‌اند از شیوۀ کمک، محور حمایت، گروه هدف، آسیب گروه هدف و استان.

موسسات نیکوکاری برای یاری رساندن به جامعه و اصلاح به شیوه‌های مختلفی دست به اقدام می‌زنند. برای مثال یک موسسه با بازپروری معتاد شدگان به مواد مخدر به جامعه خدمت می‌کند دیگری با نگهداری از سالمندان و یکی دیگر با آموزش به دور ماندگان از تحصیل.

خیر ایران این موسسات نیکوکاری را از نظر نحوۀ مدد رسانیشان به جامعه به 12 دسته تقسیم کرده است که عبارت‌اند از خدمات بهداشتی و درمانی، نگهداری و بازپروری، آموزشی و پژوهشی، مشاوره، اشتغال و کارآفرینی، کمک در معیشت، تسهیل ازدواج، تامین مسکن، حقوقی، عمرانی، کمک مالی و چند منظوره.

می‌‎توانید با ورود به هر کدام از این دسته‌ها سمن‌های مرتبط با موضوعشان را مشاهده نمایید.