182

سلامت و بهداشت از نیازهای اولیۀ انسان است و با این حال بسیاری از این نعمت محروم هستند. در جامعۀ ایران همگان دسترسی به درمانگاه و بیمارستان ندارند و بسیاری از کسانی هم که این دسترسی را دارند توانایی تامین مالی هزینۀ درمان را ندارند. برای به مرتفع کردن این بحران خیریه‌هایی که در حوزۀ سلامت و بهداشت فعالیت می‌کنند با امدادرسانی به بیماران و خانواده‌های ایشان رسالت خود را انجام می‌دهند.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی را که شیوۀ کمک آن‌ها از طریق خدمات بهداشتی و درمانی است در این دسته‌بندی قرار داده و در این صفحه قابل مشاهده هستند.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه آبشار عاطفه ها شهرستان آبدانان

خیریه آبشار عاطفه ها شهرستان آبدانان در سال 1397 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان ایلام
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
مسائل اجتماعی
دینی و مذهبی

مرکز دیابت بوعلی فارس

مرکز دیابت بوعلی فارس در سال 1392 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان فارس
بهداشت و درمان

دارالشفاء خیریه امام حسین (ع)

دارالشفاء خیریه امام حسین (ع) در سال 1370 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان

خیریه بیمارستان حشمتیه سبزوار

موسسه خیریه بیمارستان حشمتیه سبزوار در سال 1397 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان