238

سلامت و بهداشت از نیازهای اولیۀ انسان است و با این حال بسیاری از این نعمت محروم هستند. در جامعۀ ایران همگان دسترسی به درمانگاه و بیمارستان ندارند و بسیاری از کسانی هم که این دسترسی را دارند توانایی تامین مالی هزینۀ درمان را ندارند. برای به مرتفع کردن این بحران خیریه‌هایی که در حوزۀ سلامت و بهداشت فعالیت می‌کنند با امدادرسانی به بیماران و خانواده‌های ایشان رسالت خود را انجام می‌دهند.

اطلس خیر ایران خیریه‌هایی را که شیوۀ کمک آن‌ها از طریق خدمات بهداشتی و درمانی است در این دسته‌بندی قرار داده و در این صفحه قابل مشاهده هستند.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

موسسه خيريه کانون خدمت محسنین

خیریه کانون خدمت،  از سال 1397 با هدف شناسایی، حمایت، هدایت، راهبری و شکوفایی استعدادهای مبرز نهفته در اقشار آسیب­ پذیر و مناطق کمتر برخوردار کشور در قالب طرح حمایت از دانش ­آموزان مستعد تحصیلی بی بضاعت و کم ­بضاعت (حاد) شروع به فعالیت کرد.


استان تهران
موسسه
خدمات مشاوره ای و آموزش

مجتمع جهادی توکا

مجتمع جهادی توکا در سال 1398با هدف محرومیت زدایی در استان تهران شروع به فعالیت کرده است.


استان تهران
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی
گروه جهادی
دینی و مذهبی

مرکز دیابت بوعلی فارس

مرکز دیابت بوعلی فارس در سال 1392 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


موسسه
استان فارس
بهداشت و درمان

دارالشفاء خیریه امام حسین (ع)

دارالشفاء خیریه امام حسین (ع) در سال 1370 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان
خیریه

خیریه بیمارستان حشمتیه سبزوار

موسسه خیریه بیمارستان حشمتیه سبزوار در سال 1397 فعالیت خود را با هدف سلامت و بهداشت آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان
خیریه