85

برخی از خیریه‌ها با کمک‎ رسانی معنوی یا با ارائه دادن کالا به مددجو رسالت خود را انجام می‌دهند اما برخی دیگر از سازمان‌های مردم نهاد با کمک مالی دست مددجو را در پیدا کردن جایی که باید خرج شود باز می‌‎گذارند.

اطلس خیر ایران این سمن‌ها را که شیوۀ کمکشان از طریق کمک مالی است را در این دسته بندی آورده است و شما در این صفحه می‌توانید لیست و اطلاعاتشان را مشاهده فرمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه آبشار عاطفه ها شهرستان آبدانان

خیریه آبشار عاطفه ها شهرستان آبدانان در سال 1397 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان ایلام
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
مسائل اجتماعی
دینی و مذهبی

خیریه چهارده معصوم (ع) فارسان

موسسه خیریه چهارده معصوم (ع) فارسان در سال 1383 فعالیت خود را با هدف خدمات انسانی و امور خیریه آغاز کرد.


استان چهارمحال و بختیاری
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی

خیریه انصار امیرالمومنین (ع) محله شرق زندان شیراز

خیریه انصار امیرالمومنین (ع) محله شرق زندان شیراز در سال 1381فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان فارس
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
خدمات مشاوره و آموزش
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
دینی و مذهبی

سایه سار مهربانان آسمانی

موسسه سایه سار مهربانان آسمانی در سال 1397 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان فارس
بهداشت و درمان

خیریه امید طلوع هدایت

خیریه امید طلوع هدایت در سال 1390 فعالیت خود ر با هدف کارآفرینی و اشتغال آغاز کرد.


استان فارس
اشتغال و کارآفرینی

موسسه خیریه و نیکوکاری مودت کاشان

موسسه خیریه و نیکوکاری مودت کاشان در سال1398 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان اصفهان
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی

امید سبز سهیل سنقر

موسسه امید سبز سهیل سنقر در سال 1395 فعالیت خود را با هدف فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان کرمانشاه

خیریه والعصر کرمانشاه

موسسه خیریه والعصر کرمانشاه در سال 1386 فعالیت خود را با هدف انجام امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان کرمانشاه

انجمن اتیسم ایران

انجمن اتیسم ایران در سال 1392 فعالیت خود را با هدف مشاوره و مددکاری آغاز کرد.


استان تهران
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی
دینی و مذهبی