287

کودکانی در سراسر ایران هر سال به خاطر کار کردن یا به خاطر عدم تمکن مالی از تحصیل باز می‌مانند. این تحصیل نکردن موجب بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شدنِ فاصلۀ طبقاتی می‌شود و فقر فقر می‌زاید. برخی خیریه‌ها در جهت شکستن این زنجیرۀ فقر به آموزش دادن روی می‌آورند.

همچنین سازمان‌های مردم نهاد دیگری هستند که دغدغه‌یشان رشد و توسعۀ علمی پژوهشی است و در حوزه‌های مختلف علمی به پژوهش و تولید علم می‌پردازند.

اطلس خیر ایران سمن‌هایی که از طریق آموزش و پژوهش به حل بحران‌ها و مشکلات اجتماعی می‌پردازند را در شیوۀ کمک آموزشی پژوهشی دسته بندی کرده است. شما می‌توانید در این صفحه خیریه‌هایی که از این شیوه بهره می‌برند را مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

موسسه خيريه کانون خدمت محسنین

خیریه کانون خدمت،  از سال 1397 با هدف شناسایی، حمایت، هدایت، راهبری و شکوفایی استعدادهای مبرز نهفته در اقشار آسیب­ پذیر و مناطق کمتر برخوردار کشور در قالب طرح حمایت از دانش ­آموزان مستعد تحصیلی بی بضاعت و کم ­بضاعت (حاد) شروع به فعالیت کرد.


استان تهران
موسسه
خدمات مشاوره ای و آموزش

مجتمع جهادی توکا

مجتمع جهادی توکا در سال 1398با هدف محرومیت زدایی در استان تهران شروع به فعالیت کرده است.


استان تهران
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی
گروه جهادی
دینی و مذهبی

خیریه غیرانتفاعی، غیر تجاری امین آراسته

خیریه امین آراسته، در سال1388 با هدف حمایت و توانمند سازی به کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در استان تهران شروع بکار کرده است.


استان تهران
بنیاد
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره ای و آموزش

خیریه محبان الائمه (ع)

موسسه خیریه محبان الائمه (ع) در سال 1370 فعالیت خود را با هدف امور فرهنگی هنری آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خیریه

خیریه کوثر خراسان

موسسه خیریه کوثر خراسان در سال 1370 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خیریه

خیریه مهر پرندیس نیشابور

موسسه خیریه مهر پرندیس نیشابور در سال 1397 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره ای و آموزش
خیریه

خیریه رهروان باقر العلوم (ع)

موسسه خیریه رهروان باقر العلوم (ع) در سال 1386فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره ای و آموزش
خیریه

خیریه نرجس

موسسه خیریه نرجس در سال 1384 فعالیت خود را با هدف آموزش آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره ای و آموزش
خیریه

خیریه ایتام سبزوار

موسسه خیریه ایتام سبزوار در سال 1373 فعالیت خود را با هدف نگهداری آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره ای و آموزش
خیریه