220

کودکانی در سراسر ایران هر سال به خاطر کار کردن یا به خاطر عدم تمکن مالی از تحصیل باز می‌مانند. این تحصیل نکردن موجب بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شدنِ فاصلۀ طبقاتی می‌شود و فقر فقر می‌زاید. برخی خیریه‌ها در جهت شکستن این زنجیرۀ فقر به آموزش دادن روی می‌آورند.

همچنین سازمان‌های مردم نهاد دیگری هستند که دغدغه‌یشان رشد و توسعۀ علمی پژوهشی است و در حوزه‌های مختلف علمی به پژوهش و تولید علم می‌پردازند.

اطلس خیر ایران سمن‌هایی که از طریق آموزش و پژوهش به حل بحران‌ها و مشکلات اجتماعی می‌پردازند را در شیوۀ کمک آموزشی پژوهشی دسته بندی کرده است. شما می‌توانید در این صفحه خیریه‌هایی که از این شیوه بهره می‌برند را مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت

مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت در سال 1400فعالیت خود را با هدف خدمات اشتغال و کارآفرینی آغاز کرد.


استان خوزستان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
نیازهای اساسی

خیریه محبان الائمه (ع)

موسسه خیریه محبان الائمه (ع) در سال 1370 فعالیت خود را با هدف امور فرهنگی هنری آغاز کرد.


استان خراسان رضوی

خیریه کوثر خراسان

موسسه خیریه کوثر خراسان در سال 1370 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان خراسان رضوی

خیریه مهر پرندیس نیشابور

موسسه خیریه مهر پرندیس نیشابور در سال 1397 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره و آموزش

خیریه رهروان باقر العلوم (ع)

موسسه خیریه رهروان باقر العلوم (ع) در سال 1386فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره و آموزش

خیریه نرجس

موسسه خیریه نرجس در سال 1384 فعالیت خود را با هدف آموزش آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره و آموزش

خیریه ایتام سبزوار

موسسه خیریه ایتام سبزوار در سال 1373 فعالیت خود را با هدف نگهداری آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره و آموزش

انجمن معلولین نیشابور

انجمن معلولین نیشابور در سال 1382 فعالیت خود را با هدف آموزش آغاز کرد.


استان خراسان رضوی
خدمات مشاوره و آموزش