35

از معضلات اجتماع عدم وجود شغل مناسب برای نیروی کار است. در ایران نیز بسیاری دارای مهارت‌ در حوزه‌های مختلف هستند که شغلی مناسب برای گذران زندگی ندارند. برخی سازمان‌های مردم نهاد به پر کردن این خلل اجتماع می‌اندیشند. در همین راستا به حمایت از کارآفرینان می‌پردازند.

اطلس خیر ایران سازمان‌ها و گروه‌هایی را که برای رفع مشکل اشتغال با شیوۀ کمکِ حمایت از کارآفرینی اقدام می‌کنند را در دسته‌بندی اشتغال و کارآفرینی قرار داده است و در این صفحه شما می‌توانید برخی از این سازمان‌ها را مشاهده بفرمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مجتمع جهادی توکا

مجتمع جهادی توکا در سال 1398با هدف محرومیت زدایی در استان تهران شروع به فعالیت کرده است.


استان تهران
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی
گروه جهادی
دینی و مذهبی

خیریه غیرانتفاعی، غیر تجاری امین آراسته

خیریه امین آراسته، در سال1388 با هدف حمایت و توانمند سازی به کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در استان تهران شروع بکار کرده است.


استان تهران
بنیاد
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره ای و آموزش

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

موسسه نیکوکاری رعد الغدير در سال 1380 فعالیت خود را با هدف اشتغال و توانبخشی در استان تهران آغاز کرد.


استان تهران
خدمات مشاوره ای و آموزش
سمن

قاصدان مهربانی فریا

موسسه قاصدان مهربانی فریا در سال 1396 فعالیت خود را با هدف توسعه اجتماعی، نیکوکاری و خیریه  آغاز کرد.


استان کرمانشاه

سراج ایمان کرمانشاه

سراج ایمان کرمانشاه در سال 1396 فعالیت خود را با هدف توسعه اجتماعی آغاز کرد.


استان کرمانشاه

علم جویان جوان

موسسه علم جویان جوان در سال 1384 فعالیت خود را با هدف کارآفرینی و اشتغال آغاز کرد.


استان قم

طلوع جلوه طاها (ع)

موسسه طلوع جلوه طاها (ع) در سال 1386 با هدف اشتغال و کارآفرینی فعالیت خود را آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خیریه صبح روشن تبریز

موسسه خیریه صبح روشن تبریز در سال1393فعالیت خود را در زمینه  کار آفرینی، اشتغال و آموزشی آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

راهیان موج سلامت

راهیان موج سلامت درسال1391 فعالیت خود را در زمینه کارآفرینی و اشتغال (زنان نیازمند) آغاز کرد.


استان آذربایجان شرقی

خود باوران کوثر

خود باوران کوثر در سال 1386 فعالیت خود را با هدف انجام فعالیتهای مذهبی، فرهنگی، هنری، اشتغال و کارآفرینی آغازکرد.


استان گلستان