26

از معضلات اجتماع عدم وجود شغل مناسب برای نیروی کار است. در ایران نیز بسیاری دارای مهارت‌ در حوزه‌های مختلف هستند که شغلی مناسب برای گذران زندگی ندارند. برخی سازمان‌های مردم نهاد به پر کردن این خلل اجتماع می‌اندیشند. در همین راستا به حمایت از کارآفرینان می‌پردازند.

اطلس خیر ایران سازمان‌ها و گروه‌هایی را که برای رفع مشکل اشتغال با شیوۀ کمکِ حمایت از کارآفرینی اقدام می‌کنند را در دسته‌بندی اشتغال و کارآفرینی قرار داده است و در این صفحه شما می‌توانید برخی از این سازمان‌ها را مشاهده بفرمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت

مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت در سال 1400فعالیت خود را با هدف خدمات اشتغال و کارآفرینی آغاز کرد.


استان خوزستان
زنان و خانواده
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره و آموزش
نیازهای اساسی

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

موسسه نیکوکاری رعد الغدير در سال 1380 فعالیت خود را با هدف اشتغال و توانبخشی در استان تهران آغاز کرد.


استان تهران
خدمات مشاوره و آموزش

قاصدان مهربانی فریا

موسسه قاصدان مهربانی فریا در سال 1396 فعالیت خود را با هدف توسعه اجتماعی آغاز کرد.


استان کرمانشاه

سراج ایمان کرمانشاه

موسسه سراج ایمان کرمانشاه در سال 1396 فعالیت خود را با هدف امور اجتماعی آغاز کرد.


اشتغال و کارآفرینی
استان کرمانشاه
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
خدمات عمرانی و توسعه
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
دینی و مذهبی

علم جویان جوان

موسسه علم جویان جوان در سال 1384 فعالیت خود را با هدف کارآفرینی و اشتغال آغاز کرد.


استان قم

خود باوران کوثر

خود باوران کوثر در سال 1386 فعالیت خود را با هدف انجام فعالیتهای مذهبی، فرهنگی، هنری، اشتغال و کارآفرینی آغازکرد.


استان گلستان