امروزه از مسائل جامعۀ مدرن معضلاتِ ازدواج جوانان است. بسیاری جوانان در جنبه‌های مادی و معنوی این مرحله از زندگیِ خود نیاز به یاری دارند. برخی سازمان‌های مردم نهاد هدف خود را رفع مشکلات ازدواج جوانان می‌گذارند و با تسهیل این امر به آنان مدد می‌رسانند. این شیوۀ کمک شامل مشاورۀ ازدواج، وام‌های ازدواج و تهیۀ جهیزیه می‌شود.

اطلس خیر ایران موسسات نیکوکاری‌ای که به شیوۀ کمکِ تسهیل ازدواج برای جوانان روی آورده‌اند را در این صفحه آورده است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مجتمع جهادی توکا

مجتمع جهادی توکا در سال 1398با هدف محرومیت زدایی در استان تهران شروع به فعالیت کرده است.


استان تهران
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی
گروه جهادی
دینی و مذهبی

مؤسسه خیریه باب النجات حضرت علی اصغر(ع)

مؤسسه خیریه باب النجات حضرت علی اصغر در سال 1393 با هدف تامین نیازهای اساسی و رفع تنگناها و مشکلات مختلف ایتام و خانواده آن ها برای برخورداری از یک زندگی قابل قبول و ..در استان تهران شروع به فعالیت کرده است.


استان تهران
موسسه
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان