امروزه از مسائل جامعۀ مدرن معضلاتِ ازدواج جوانان است. بسیاری جوانان در جنبه‌های مادی و معنوی این مرحله از زندگیِ خود نیاز به یاری دارند. برخی سازمان‌های مردم نهاد هدف خود را رفع مشکلات ازدواج جوانان می‌گذارند و با تسهیل این امر به آنان مدد می‌رسانند. این شیوۀ کمک شامل مشاورۀ ازدواج، وام‌های ازدواج و تهیۀ جهیزیه می‌شود.

اطلس خیر ایران موسسات نیکوکاری‌ای که به شیوۀ کمکِ تسهیل ازدواج برای جوانان روی آورده‌اند را در این صفحه آورده است.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه آبشار عاطفه ها شهرستان آبدانان

خیریه آبشار عاطفه ها شهرستان آبدانان در سال 1397 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان ایلام
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
مسائل اجتماعی
دینی و مذهبی

موسسه خیریه و نیکوکاری مودت کاشان

موسسه خیریه و نیکوکاری مودت کاشان در سال1398 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان اصفهان
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی