چند دهۀ قبل نظامی سنتی بر جامعۀ ایران حاکم بود که ضعفا و ناتوانان توسطِ همسایگان، فامیل و آشنایان حمایت می‎‌شدند اما امروزه این کمک‌ها کم رنگ شده‌اند و جایشان را به کمک‎‌های سازمان‌مندِ خیریه‌ها و موسسات نیکوکاری داده‌اند. این سازمان‌ها برای مرتفع کردن نیازهای معیشتیِ مردم به طور مستمر برخی از خانوارها تحت پوشش قرار می‌دهند.

اطلس خیر ایران موسسات و سازمان‌های مردم نهادی را که از شیوۀ کمک معیشتی برای رفع معضلات مردم استفاده می‎‌کنتد را در دسته‌بندی کمک در معیشت قرار داده است که شما می‌توانید آن‌ها را در این صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

خیریه آبشار عاطفه ها شهرستان آبدانان

خیریه آبشار عاطفه ها شهرستان آبدانان در سال 1397 فعالیت خود را با هدف امور خیریه و نیکوکاری آغاز کرد.


استان ایلام
کودکان و نوجوانان
زنان و خانواده
خدمات مشاوره و آموزش
بهداشت و درمان
نیازهای اساسی
خدمات فرهنگی، هنری و وزرشی
مسائل اجتماعی
دینی و مذهبی