چند دهۀ قبل نظامی سنتی بر جامعۀ ایران حاکم بود که ضعفا و ناتوانان توسطِ همسایگان، فامیل و آشنایان حمایت می‎‌شدند اما امروزه این کمک‌ها کم رنگ شده‌اند و جایشان را به کمک‎‌های سازمان‌مندِ خیریه‌ها و موسسات نیکوکاری داده‌اند. این سازمان‌ها برای مرتفع کردن نیازهای معیشتیِ مردم به طور مستمر برخی از خانوارها تحت پوشش قرار می‌دهند.

اطلس خیر ایران موسسات و سازمان‌های مردم نهادی را که از شیوۀ کمک معیشتی برای رفع معضلات مردم استفاده می‎‌کنتد را در دسته‌بندی کمک در معیشت قرار داده است که شما می‌توانید آن‌ها را در این صفحه مشاهده نمایید.

(نمایش بیشتر)
بیشتر
کمی صبر کنید...

مجتمع جهادی توکا

مجتمع جهادی توکا در سال 1398با هدف محرومیت زدایی در استان تهران شروع به فعالیت کرده است.


استان تهران
اشتغال و کارآفرینی
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان
پژوهشی و تحقیقاتی
گروه جهادی
دینی و مذهبی

مؤسسه خیریه باب النجات حضرت علی اصغر(ع)

مؤسسه خیریه باب النجات حضرت علی اصغر در سال 1393 با هدف تامین نیازهای اساسی و رفع تنگناها و مشکلات مختلف ایتام و خانواده آن ها برای برخورداری از یک زندگی قابل قبول و ..در استان تهران شروع به فعالیت کرده است.


استان تهران
موسسه
خدمات مشاوره ای و آموزش
بهداشت و درمان